Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Lehmusto och Xu får akademiforskarbidrag

Finlands Akademi beviljar internationellt högklassiga forskare inom naturvetenskap och teknik bidrag. Juho Lehmusto och Wenyang Xu forskar vid Åbo Akademi.

Juho Lehmusto beviljas knappt 450 000 euro för att undersöka korrosionsreaktioner i höga temperaturer inom ramarna för projektet ”Initiation and propagation of high-temperature corrosion reactions in complex oxygen-containing environments”.

Nya insikter om reaktionsmekanismerna kan bredda synen på korrosionsforskning och bana väg för ny design och nya materiallösningar. Det här kan öka effektiviteten och tillgängligheten av kraftverk som utnyttjar förnybara bränslen. Tyvärr har föroreningar i de här bränslen hittills hindrat en vidare användning av dem i el- och värmeproduktionen via termiska processer, främst på grund av högtemperaturkorrosion.

Projekttiden är 1.9 2022 – 31.8 2027.

Wenyang Xu får drygt 250 000 euro för sitt projekt “Photonic Inks formulated by Hemicellulose Block Copolymers and Cellulose Nanocrystals: 3D Printable Structural Colour (HemiColour)”.

Projekttiden är 1.9 2022 –31.8 2025.