Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Ledigt jobb vid Åbo Akademi och Helsingfors universitet

Åbo Akademi och Helsingfors universitet ledigförklarar en gemensam befattning som forskardoktor / biträdande professor / professor i nya läkemedelsformuleringar.

Mera information om befattningen, behörighet och ansökan på: https://www.helsinki.fi/en/open-positions/assistant-professor-associate-professor-professor-in-novel-drug-formulations-finpharma. Ansök senast 21 september 2020 kl. 23:59 EEST.

Mera information om FinPharma på: https://www.helsinki.fi/en/networks/finpharma