Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Ledande experter inom ljusmikroskopi samlas i Åbo 2021

Åbo kommer att arrangera konferensen International European Light Microscopy Initiative (ELMI) år 2021. I staden samlas aktörer inom ljusmikroskopi, allt från forskningscentraler till företag, från Europa och övriga världen.

Konferensen hålls i Logomo den 1–4 juni 2021 och kommer uppskattningsvis att locka 400 besökare. Anmälningarna öppnar i början av år 2021.

ELMI är en vetenskaplig konferens som i första hand riktar sig till ledare för och övrig personal vid enheter inom ljusmikroskopi. Företag är en viktig partner vid evenemanget. Konferensen riktar sig främst till europeiska aktörer, men den är öppen för deltagare från hela världen.

Utvecklingen inom mikroskopin är mycket snabb och ELMI ordnas årligen för att aktörer inom branschen ska hänga med i utvecklingen. År 2021 är det 20 år sedan ELMI ordnades första gången så konferensen i Åbo är en jubileumskonferens. På programmet kommer bland annat att finnas artificiell intelligens, maskinlärande och big data, samt superresolutionsmikroskopi och andra specialtekniker.

Värdar för ELMI är Åbo Akademi och Åbo universitet, framför allt enheterna Turku Bioimaging och Åbo biovetenskapscentrum. Konferensen ordnas i tätt samarbete med den europeiska forskningsinfrastrukturen för biomedicinsk avbildning Euro-BioImaging ERIC.