Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Lea Sistonen Foto: ÅA-bildbank

Lea Sistonen blir ny medlem i EMBO

Lea Sistonen, professor i cell- och molekylärbiologi vid Åbo Akademi har valts in i den prestigefulla organisationen EMBO. EMBO är en organisation med över 1800 medlemmar för framstående forskning inom biovetenskaper. EMBO understöder sina medlemmar i alla skeden av deras karriärer, bland annat med nätverksbygge och rörlighet inom vetenskapssamfundet i Europa.

Medlemmarna i EMBO tar aktivt del i organisationens arbete, bland annat genom att delta i organisationens initiativ, genom medlemskap i EMBO-rådet och i olika kommittéer och genom redaktionellt arbete. Medlemmarna arbetar också med att utvärdera ansökan för finansiering via EMBO och fungerar som mentorer för yngre forskare.

Endast ett tjugotal finländska forskare är medlem i EMBO. Sammanlagt valdes 53 nya medlemmar i år från olika europeiska länder och nio nya medlemmar från Argentina, Kananda, Indien, Japan eller USA. Genom att välkomna medlemmar utanför Europa vill EMBO stärka forskningssamarbetet kring biovetenskaper också på en global nivå.

De nya EMBO-medlemmarna kommer att välkomnas formellt med i organisationen under medlemsmötet i Heidelberg den 24 och 26 oktober.

Samtliga medlemmar i EMBO finns listade här: https://people.embo.org