Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Kultur visar väg vid Kulturcampus Åbos webbinarium den 10 maj 2021

Kulturcampus Åbo arrangerar måndagen den 10 maj 2021 ett webbinarium där projektets samarbetspartner presenterar sina planer och målsättningar. Deltagarna i webbinariet Kultur visar väg får också ta del av kommentarer av tre aktörer inom kulturfältet. Förmiddagen avslutas med Åbos konservatorium och musikskolas lunchkonsert.

Kulturcampus Åbo bjuder alla kulturintresserade att delta i det tvåspråkiga webbinariet Kultur visar väg måndagen den 10 maj. Under webbinariet, som ordnas på distans, berättar Kulturcampus Åbos samarbetspartner om projektets målsättningar, fokusområden och planer. De inledande talturerna kommenteras av aktörer från Pemars sanatorium, Turku Stars, samt vetenskaps- och konstevenemanget Aboagora.

Morgonen inleds med ett framträdande av Åbo konservatorium och musikskola. Förmiddagen avslutas sedan med en lunchkonsert som låter deltagarna inleda den nya veckan till ljudet av toner.

Kulturcampus Åbo är ett nätverk för regionens aktörer inom kulturbranschen. Dess uppgift är att stärka det strategiska samarbetet mellan högskolor och universitet, övriga läroanstalter, företag, aktörer inom tredje sektorn och staden.

Målet med verksamheten är att synliggöra kulturbranschens inflytande samt stärka regionens image och attraktionskraft att både locka nya människor och hålla dem kvar. Samtidigt strävar man efter att öka antalet arbetsplatser och företag inom kulturbranschen som finns i regionen.

I Kulturcampus Åbo deltar Åbo stad, Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola, Humanistiska yrkeshögskolan (HUMAK), Åbo musikskola och Turku Science Park. Samarbetet ingicks år 2020.

Webbinariet Kultur visar väg

Tid: 10.5.2021 kl. 9–11. Musik kl. 8.50–9.15 och lunchkonsert kl. 11–11.45.
Plats: Zoom https://turkuamk.zoom.us/s/67641377293

Program (huvudsakligen på finska med inslag av svenska):

8.50–9.15 Musik
Åbo konservatorium och musikskola

9.15 Välkommen till Kulturcampus Åbo
Piia Björn, Mikael Lindfelt och Lotta Mujo

9.30 Kultur gör fortfarande gott
Minna Sartes, Timo Hintsanen, Åbo stad

9.45 Kommentar: Pemars sanatorium i går och i dag
Henna Helander, Stiftelsen för Pemars sanatorium

10.00 Tyngdpunkter inom Kulturcampus Åbo
Jaakko Suominen, Sampo Ruoppila, Juulia Räikkönen och Anna-Mari Rosenlöf

10.20 Kommentar: Turku Stars
Hannaliisa Johnson, Zeamly Oy

10.30 Kommentar: ABOAGORA – Between Arts and Sciences
Ruth Illman, Donnerska Institutet, Åbo Akademi

10.45 Kulturcampus Åbo visar väg
Katri Kaalikoski, Teija Raninen, Juha Järvinen, Timo Tanskanen

11.00–11.45 Lunchkonsert
Åbo konservatorium och musikskola

 

Mera information:
Piia Björn, prorektor, Åbo universitet
Ordförande för styrgruppen för Kulturcampus Åbo
E-post: piia.bjorn@utu.fi
Tfn: +358 40 024 7425

Mikael Lindfelt, prorektor, Åbo Akademi
Vice ordförande för styrgruppen för Kulturcampus Åbo
E-post: mikael.lindfelt@abo.fi
Tfn: +358 50 544 2628