Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Kostnadsfri terapi under handledning

Utbildningslinjen för psykologi vid Åbo Akademi erbjuder en möjlighet till kostnadsfri behandling på max. 20 timmar. Studerande i slutskedet av sin psykologutbildning bedriver behandlingen under handledning av legitimerade och erfarna psykoterapeuter. Behandlingen inleds under september/oktober.

Efter att du meddelat ditt intresse kontaktas du i augusti-september per telefon av en handledare för en diskussion om dina behov och vad denna behandlingsform kan erbjuda. Eftersom antalet behandlingsplatser är begränsat kommer de att fyllas enligt anmälningsordningen.

Anmälningar mottas till slutet av september 2018 av universitetslärare Petra Grönholm-Nyman per e-post pegronho@abo.fi.