Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Konst- och vetenskapsevenemanget ABOAGORA handskas med elden i augusti

ABOAGORA, som förenar konst och vetenskaper, glöder i år av eldens värme. Det tre dagar långa symposiet granskar elden både bokstavligen och i överförd bemärkelse bland annat ur kulturforskningens, naturvetenskapernas, litteraturens, bildkonstens, musikens och den performativa konstens perspektiv.

Evenemanget ABOAGORA: Fire ordnas i Sibeliusmuseet och som online-evenemang den 18–20 augusti 2021. I år tar sig ABOAGORA an elden, som är det tredje temat i den femåriga temahelheten Five Rings (jord, vatten, eld, vind och tomhet). Evenemanget ordnas nu för andra gången i hybridform i Sibeliusmuseet och som online-evenemang.

Elden är ett oberäkneligt och omvälvande element. Den förstår naturen men skapar nytt, den ger värme i hemmen och är också ett viktigt arbetsredskap i många sammanhang. Elden förknippas dessutom bildligt med att uttrycka känslor från kärlek till ursinne. I augusti fördjupar sig evenemanget i eldens dubbla natur och diskuterar dess olika former.

Programmet kan följas framför en lägereld eller hemma vid brasan, men publiken är också välkommen att delta på plats i enlighet med de coronarestriktioner och anvisningar som gäller i augusti.

Öppna föreläsningar och framträdanden

Programmet består av evenemang som är öppna för allmänheten och därtill olika programpunkter, som sammanför konstens och vetenskapernas arbetssätt och synvinklar.

Årets huvudtalare, eller agorister, är den Finlandiapris-belönade författaren och konstnären Rosa Liksom, konstnären, aktivisten Jules Rochielle, konstnärlig ledare för NuLawLab i Boston (Northeastern University School of Law), samt en av världen ledande forskare inom eldens geografi, pyrogeografi, professor David Bowman (University of Tasmania). Bland agoristerna finns också sångaren och låtskrivaren, forskaren och författaren Astrid Swan tillsammans med forskningscentret SELMA:s ledare, professorn i litteraturvetenskap Hanna Meretoja (Åbo universitet). I lägereldens anda kommer de två sistnämnda att diskutera bland annat om den osäkerhet som en allvarlig sjukdom för med sig, om moderskap, böcker och forskaryrket. Evenemanget bjuder också på ny musik från skivan D/other som Astrid Swan ger ut i höst.

I de övriga framförandena är elden närvarande som passionens källa, som människans drivkraft och som en naturkraft. Temat belyses ur flera olika synvinklar, såsom Åbo brand, Islands vulkaner, europeiska spårvagnar och esoterism. Vid evenemanget visas också ett animationsverk som skapats som ett samarbete mellan cellbiologen Cecilia Sahlgren och animationskonstnären Antonia Ringbom och vi får höra hur elden sammanför ingenjörer och keramiker i deras arbete.

Det mångvetenskapliga och -konstnärliga evenemanget ABOAGORA ordnades för första gången under Åbos kulturhuvudstadsår 2011. År 2019 inleddes den fem år långa tematiska helhet The Five Rings som har sin utgångspunkt i den japanska filosofen Miyamoto Musashis (ca 1584–1645) tankevärld. Musashi var filosof, författare och rōnin – en herrelös samuraj. Hans verk The Book of Five Rings (Go Rin no Sho, 1645), som handlar om livsfilosofi och kenjutsu, är uppdelad i fem böcker. I var och en av dem granskas ett av stridens och livets element: jord, vatten, eld, luft och tomrum.

Hela programmet och anvisningar för registrering hittas här!

ABOAGORA förverkligas som ett samarbete mellan ämnet kulturhistoria vid Åbo universitet, Donnerska institutet vid Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo Akademi och Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola. Evenemanget finansieras av Kone-stiftelsen och Svenska kulturfonden samt i år även av William Thurings stiftelse. Som finansiella garanter för evenemanget fungerar Åbo universitet, Åbo Akademi och Stiftelsen för Åbo Akademi. Åbo firar i år tioårsjubileet av det europeiska kulturhuvudstadsåret 2011. ABOAGORA: Fire förverkligas som en del av jubileumsårets program.

Mera information:

Malla Lehtonen, planerare
050 570 4017
aboagora@utu.fi

Pressbilder:

Forskarna Nina Tynkkynen och Magnus Hellström samt kuratorn och forskaren Taru Elfving under ABOAGORA 2020. Foto: Pekko Vasantola.

Forskaren, författaren och redaktören Mia Rönkä under ABOAGORA 2020. Foto: Pekko Vasantola.