Skriv här det du söker efter!

Pressinbjudan

Pressinbjudan

Konst och kreativa arbetssätt ska förändra vårdkulturen i Svenskfinland

Personcentrerad vård och olika nivåer av engagemang i kulturella och konstnärliga aktiviteter har påvisats vara fördelaktigt för personer med minnesstörningar och förbättrar livskvaliteten även för personer som lever på institution. Nu startar ett nytt projekt vid Åbo Akademi som ska förändra vårdkulturen i Svenskfinland långsiktigt.

Vi välkomnar mediernas representanter till ett informationstillfälle 7.9 klockan 10-10.30 i foajén på Academill.

Projektet ”Kreativ personcentrerad vårdkonst − ett fortbildnings- och utvecklingsprojekt i Svenskfinland” startar i september och har som syfte att utveckla, implementera och evaluera ett kreativt, personcentrerat arbetssätt och personcentrerade verktyg med konst och kultur inom yrkesutbildningen och äldreomsorgen. Målet är att långsiktigt förändra vårdkulturen i Svenskfinland.

Ett personcentrerat arbetssätt inom vården är, förutom de fördelar det ger vårdtagaren, även förknippat med högre arbetsmotivation och -tillfredsställelse hos vårdgivarna. Ett sådant här arbetssätt ger möjligheter att växa i arbetet och befriar arbetstagaren från ett rutinartat arbetssätt.
För att framgångsrikt implementera ett personcentrerat arbetssätt med konstnärliga och kulturella inslag krävs en långsiktig förändring av både vårdpersonalens tankesätt och vårdkulturen som helhet.

Det nya projektet vid Åbo Akademi är uppdelat i tre delprojekt med lite olika syften.
Under den första delen av projektet kommer man att utbilda vårdlärare inom finlandssvenska yrkesutbildningar som ger närvårdar- och sjukskötarexamen att integrera kreativ personcentrerad vårdkonst i undervisningen riktad till äldrevården. Inom det andra delprojektet läggs fokus på att implementera det nya arbetssättet och nya arbetsmetoder i äldrevården. Det här gör man genom att utveckla närvårdar- och sjukskötarstuderandes färdigheter och kompetens för kreativ personcentrerad vårdkonst genom utveckling av kursplanerna för både de teoretiska och praktiska studierna inom äldrevården. Den sista och avslutande delen av projektet ska fokusera på att evaluera effekten av verksamheten på olika plan: hos de utbildade vårdlärarna, närvårdar- och sjukskötarstuderande samt hos handledande personal inom äldrevårdspraktiker. Evalueringen omfattar en analys av faktorer i verksamhetsmiljön som möjliggör eller förhindrar etablering av kulturella och konstnärliga arbetssätt och processer.

Projektet finansieras av Svenska kulturfonden och Konstsamfundet och är ett samarbete mellan hälsovetenskaperna vid Åbo Akademi, Centret för livslångt lärande, Konstuniversitetet samt närvårdar- och sjukskötarutbildningar i Svenskfinland. Projekttiden är 2021-2024.

Det finns även möjlighet att delta i informationstillfället via länk: https://aboakademi.zoom.us/j/62618959255

 

Ytterligare information:

Heli Vaartio-Rajalin, docent, biträdande professor i gerontologisk vård
E-post: heli.vaartio-rajalin@abo.fi
Telefon: 050 342 7164

Satu Laitila, planerare vid Centret för livslångt lärande
E-post: satu.laitila@abo.fi
Telefon: 06-324 7142