Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Konferens lägger grunden för diskussionen kring lobbning

Konferensen Finlandsmodellen i förändring lyfter fram transparensen i den politiska beredningen, trepartsförhandlingarnas framtid, lobbning och korruption. Konferensen ordnas i samarbete mellan Åbo universitet och Åbo Akademi och äger rum 25–26.2.2020. I den deltar centrala aktörer inom det finländska beslutsfattandet samt forskare.

Topprepresentanter från politiken, tjänstemannakåren samt intressebevakningsorganisationerna är inledande talare under den två dagar långa konferensen Finlandsmodellen i förändring i Åbo. Till talarna hör bland annat riksdagens talman Matti Vanhanen, statssekreterare Martti Hetemäki, Sitras överombudsman Jyrki Katainen, samt representanter för alla riksdagspartier och flera intressebevakningsorganisationer.

Enligt Anders Blom, arbetslivsprofessor vid Åbo universitet, är konferensen den första i sitt slag som ur ett jämlikhetsperspektiv diskuterar strukturella frågor och spelregler inom finländsk politik.

– I regeringsprogrammet finns inskrivet bland annat ett förberedande arbete för öppenhetsregistret, för vilket en parlamentarisk arbetsgrupp kommer att inrättas under våren. En viktig fråga för upprättandet av registret är demokratins förverkligande, det vill säga om alla har jämlika möjligheter till politiskt inflytande. Det är vad vi kommer att diskutera under konferensen, säger Blom.

– Konferensen är ett viktigt exempel på Åbo Akademis och Åbo universitets goda samarbete, vad gäller bland annat samarbetsrelationer med riksdagen, ministerierna och Sitra och firar Finlands 25-årsjubileum som EU-medlem.

Konferensen är uppdelad i anföranden, paneldiskussioner och arbetsgrupper. Den kommer att ha en roll som förberedande händelse inför Europaforum som ordnas i Åbo i augusti 2020, där konferensens resultat bland annat presenteras som en separat rapport.

Händelsens teman är mycket aktuella. Diskussioner förs bland annat kring ämnena:

  • Finlandsmodellen – Vart är Finlands demokrati på väg?
  • Var grundläggs agendan för beslutsfattandet? På vilka sätt blir vi påverkade under 2020-talet?
  • Riksdagen och Finlandsmodellen – En uppdatering för framtiden
  • Öppenhetsregister till Finland
  • Finlandsmodellens framtid – Finns ägande?
  • Nya utmaningar och förändrad logik med regleringen samt Finlandsmodellen i Europa: fix it eller fixit? Renovering eller skilsmässa?

Teman för workshopparna är regleringsmodeller, den politiska beredningens transparens, trepartsförhandlingarnas framtid och finländsk korruption – hur ska det mätas? Fullständigt konferensprogram på https://www.abo.fi/evenemang/finlandsmodellen-i-forandring/

Konferensen ordnas av Åbo universitetet och Åbo Akademi i samarbete med riksdagen, justitieministeriet, arbets- och näringsministeriet, Sitra, intressebevakningsorganisationerna, Transparency International Finland och Europaforum.

Konferensen hålls 25–26.2.2020 i Mauno Koivisto-salen (Pub1), Publicum, Assistentgatan 7 i Åbo. Medierna är välkomna att delta i evenemanget. Om ni deltar i hela konferensen, vänligen kontakta Liisa Åkerfelt, tfn +358 400 740 279, liisa.akerfelt@aboaservices.fi för måltider. Ni är även välkomna att delta i enskilda sektioner utan att ha meddelat på förhand.

Om ni vill arrangera en intervju med någon i förväg, vänligen kontakta Väinö Kuusinen, vaino.i.kuusinen@utu.fi, tfn +358 41 530 3205.

 

Mera information:

Anders Blom
Arbetslivsprofessor vid Åbo universitet
Tfn: 0400 523 409
E-post: anders.blom@utu.fi

Markku Jokisipilä
Professor, Åbo universitet
Tfn: 040 749 4255
E-post: jokisip@utu.fi

Fredrik Malmberg
Forskare i statskunskap vid Åbo Akademi
Tfn: 040 733 6848
E-post: fredrik.malmberg@abo.fi