Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Ny forskning kan bana väg för mer konstruktiva diskussioner om skogen

Studiens syfte är att undersöka hur vi i Finland och Sverige blivit undervisade att tänka om skogen.

Otso Kortekangas, docent och forskardoktor i historia vid Åbo Akademi, har tillsammans med sin arbetsgrupp beviljats finansiering på 251 400 euro i samband med Konestiftelsen storsatsning på skogsrelaterad forskning.

Kortekangas kommer tillsammans med Christoffer Åhlman, historieforskare vid Örebro universitet, att undersöka hur finländska och svenska läroböcker i grundskolan framställt skogen och dess betydelse mellan åren 1972 och 2023. Ser vi huvudsakligen skogen som “det gröna guldet”, en boplats för en mångfald av olika organismer, en kolsänka eller en plats för mänsklig rekreation.

Forskningen lyfter fram hur skogen har framställts ur ekonomiska, kulturella och sociala perspektiv, samt i vilka frågor de svenska och finska läroböckerna varit i samklang och var de divergerat. Resultatet hjälper oss förhoppningsvis att förstå varför vi tänker som vi gör om skogen och kan därmed skapa ett underlag för ett en mer konstruktiv diskussion om skogen i våra samhällen.

I ett senare skede av projektet inkluderas också miljöpedagoger i syfte att engagera skolelever att själva fundera över sin egen förståelse av skogen.