Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Kone finansierar tre forskare och Aboagora

Konestiftelsen stöder tre forskare vid Åbo Akademi med sammanlagt 264 150 euro i höstens utlysning. Dessutom erhåller symposiet Aboagora 200 000 euro.

Universitetslärare i engelska språket och litteraturen, FD Lena Englund får 139 550 euro för projektet ”Maastamuuton ajalliset ulottuvuudet zimbabwelaisessa kirjallisuudessa”. Doktorand i historia Martins Kwazema erhåller 98 400 för ”The Irony of ‘Economic Miracle’: Spotlight on Past Futures in Ghana 1982–1992”. Projektforskare i socialpolitik, FD, EM Kaarina Reini erhåller 26 200 för ”Työllistyä vai syrjäytyä? Mielenterveysongelmiin liittyvät haasteet työmarkkinoilla”.

Ett fortsatt arrangemang av Aboagora, symposiet för vetenskap, humaniora och konst, säkerställs för åren 2019–2023 med 200 000 euro. Aboagora har arrangerats sedan 2011 som ett gemensamt projekt mellan Åbo Akademi, Åbo universitet och Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning.

Listan över alla mottagare finns på Kones webb (på finska): https://koneensaatio.fi/apurahat/tuetut/2018-2/vuosittainen-apurahahaku-tieteen-arvioijaprofiilit-7-12-2018/