Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Kommer vi att trivas i jobbet efter att rutinmässiga arbetsuppgifter automatiserats? – Inte nödvändigtvis, visar forskning

När rutinmässiga arbetsuppgifter ersätts av smart teknologi kan det leda till att arbetet inte längre upplevs lika betydelsefullt, visar forskning från Åbo Akademi.

Framsteg inom nya teknologier såsom artificiell intelligens, robotik och digitala tillämpningar i arbetslivet har gett upphov till mycket diskussion och spekulation kring framtidens arbete. Forskare spår att nya teknologier särskilt kommer att påverka arbetsuppgifter som är strukturerade och rutinmässiga. Enligt uppskattningar kommer 7–35 procent av arbetsuppgifterna i Finland att automatiseras de närmaste 10–20 åren. Globalt förväntas till och med 60 procent av alla arbetsuppgifter att påverkas av den nya teknologin.

Hittills har diskussionen främst kretsat kring vilka förmågor som kommer att behövas i framtidens arbetsliv eller om det överhuvudtaget kommer att finnas arbete i framtiden. Ny forskning från Åbo Akademi introducerar ett nytt perspektiv till debatten.

– Värderingar styr många av våra val i livet, också karriär- och yrkesval och vilket slags kunnande vi värdesätter. Därför är det viktigt att öppna upp diskussionen kring huruvida framtidens arbete kommer att motsvara det vi i dag uppfattar som betydelsefullt, säger Johnny Långstedt, doktorand i religionsvetenskap och projektforskare i industriell ekonomi vid Åbo Akademi.

Långstedts studie visar på ett systematiskt samband mellan olika yrkens automatiserbarhet och framträdande värderingar i yrkena. Då strukturerat arbete automatiseras och ersätts av andra uppgifter – främst kreativa, sociala och otympliga uppgifter – då motsvarar arbetets innehåll inte nödvändigtvis längre de värderingar som varit kännetecknande för olika yrken. Det kan leda till att engagemanget och tillfredsställelsen i arbetet minskar då arbetet inte längre upplevs betydelsefullt.

– Hittills har vi främst pratat om hur trevligt det är att det rutinmässiga arbetet minskar. Men vad händer med personer som trivs med sådant arbete? Den här undersökningen är ett första steg mot en förståelse hur våra värderingar är kopplade till det arbete vi förväntas göra i framtiden, säger Långstedt.

Långstedt, Johnny. (2021). How will our Values Fit Future Work? An Empirical Exploration of Basic Values and Susceptibility to Automation. Labour & Industry: a journal of the social and economic relations of work. Klicka här för att läsa artikeln.

Mera information:

Johnny Långstedt, doktorand i religionsvetenskap, projektforskare i industriell ekonomi, Åbo Akademi
+358 40 768 5833
johnny.langstedt@abo.fi