Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Klokskap möter dårskap när Åbo Akademi möter Åbo Svenska Teater

I höst samarbetar Åbo Akademi och Åbo Svenska Teater för första gången för att presentera ett för Finland unikt koncept där vetenskaplig föreläsning möter improvisationsteater. Föreläsare från ÅA matar publiken och ÅST:s improvisatörer med små portioner klokskap. Sedan kastar sig improvisatörerna över materialet och ger sin syn på klokskapen som kanske då blir dårskap. Bollen kastas tillbaka till föreläsarna och på så sätt byggs en föreställning upp.

Det övergripande temat för föreställningarna är Konsten att vara människa och de två föreläsarna är Fredrik Nilsson, professor i nordisk etnologi och Blanka Henriksson, docent i nordisk folkloristik. Nilsson har tillsammans med Magnus Nylander, skådespelare, regissör, pedagog samt konstnärlig ledare för Kunskapskabarén utvecklat konceptet i Lund, Sverige som ett nytt sätt att popularisera vetenskap.

– Då jag började vid ÅA 2019 funderade jag på vilka pedagogiska experiment vi kunde ta till för att nå ut utanför universitetsvärlden för att uppfylla universitetets tredje uppgift, att samverka med samhället. Eftersom samarbetet med Magnus kring Kunskapskabarén varit ett givande koncept tidigare kändes det naturligt att introducera det även här och Åbo Svenska Teater var den givna samarbetspartnern, berättar Nilsson.

Konceptet som utforskar det positiva och gynnsamma i mötet mellan vetenskapen och teatern är nytt inte bara för skådepelarna utan även för en av föreläsarna.

– Min roll som föreläsare är ju bekant men samspelet både med skådespelarna och mellan föreläsning och teater är nytt för de flesta av oss. Då Fredrik berättade om konceptet var jag till en början rädd att jag själv skulle bli tvungen att improvisera. Men det handlar på sätt och vis om ett samtal mellan oss föreläsare, skådespelarna, musiken och givetvis publiken, säger Henriksson.

Föreställningarna behandlar alla olika teman och lyfter upp mänskliga beteenden och fenomen som rädslor, svett och etikett, gränser och gränslöshet och habegär, för att nämna några.

– Jag och Fredrik arbetar med att göra det vardagliga vetenskapligt. Det finns inget mänskligt som är främmande och det mest alldagliga är det vi finner mest intressant. Vi belyser det mest vedertagna och allmängiltiga och uppmanar folk att fundera på varför vi faktiskt gör det vi gör, säger Henriksson.

– Vårt mål med att föreläsa och förmedla kunskap under dessa föreställningar och generellt, handlar om att det ska tändas något i publikens huvuden, att de får en aha-upplevelse, något nytt de inte visste, något att fundera vidare på. Vi strävar efter att var och en i publiken får med sig en ny insikt på vägen hem, säger Nilsson.

Akademikerna är noga förberedda, deras inlägg rör sig om endast några minuters föreläsningar. ÅSTs skådespelare Daniela Franzell, Samuel Karlsson och Jerry Wahlforss, känner till temat på förhand, men inte själva innehållet och ackompanjeras av musiker Kari Mäkiranta. Improvisation varvas med föreläsning och publiken får syresätta improvisationen och ledsagas av konferencier Magnus Nylander.

 

Pressbild kunskapskabarén
Från vänster: Kari Mäkiranta, Jerry Wahlforss, Fredrik Nilsson, Daniela Franzell, Samuel Karlsson, Blanka Henriksson, Magnus Nylander. Foto: Markus Weckman

Mera information:

Fredrik Nilsson, professor i nordisk etnologi
jtf.nilsson@abo.fi
+358 469 215 857

Blanka Henriksson, docent i nordisk folkloristik
blanka.henriksson@abo.fi
+358 469 216 909

 

 

Föreställningarna 

 

Tjuvstart 10.10 kl. 19 Åbo, Kåren

Moget! – en (skam)lös föreställning om vuxenpoäng

Premiär 11.10 kl. 19 Åbo, Kåren

Läckert! – en föreställning om tycke och smak(löshet)

18.10 kl. 19 Billnäs, Billnäs restaurang

Hotfullt! – en (över)skridande föreställning om gränser

19.10 kl. 19 Pargas, Brankis

Lustfyllt! – en mardrömslik föreställning om (ha)begär

26.10 kl. 19 Åbo Svenska Teaters Tiljanscen

Smärtsamt! – en nostalgisk föreställning om (då)tid

31.10 kl. 19 Hangö, Pub Grönan

Rysligt! – en skräckfylld föreställning om (o)vanor

1.11 kl. 19 Åbo, Skärgårdsbaren

Äckligt! – en föreställning om (s)vett och etikett

21.11 kl. 10.30, Åbo Svenska Teaters Tiljanscen

Magiskt! – en förtrollande föreställning om det (o)kända