Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Kandidatavhandling i informationssystem får Aktias stipendium

Sami Kanth tilldelas Aktias stipendium för bästa kandidatavhandling. Avhandlingen Teoretiskt ramverk för hur experter tar till sig beslutsstöd – en design science studie är skriven inom ämnet informationssystem och behandlar hur experter tar till sig beslutsstöd samt hur stora datamängder görs begripliga. Beslutsstöd är ett begrepp för olika metoder som stödjer effektivt beslutsfattande, bland annat genom att bearbeta stora datamängder.

‒ Det känns bra, överraskande och tacksamt, säger Kanth om stipendiet.

Christer Nyback överräcker stipendiet till Sami Kanth.

Universitetslektor i informationssystem Markku Heikkilä och äldre universitetslektor i informationssystem Anna Sell har fungerat som handledare. Heikkilä motiverar valet av stipendiat med att Kanth visat intresse och aktivt engagemang samt tagit sig an en praktisk fråga som även är intressant ur en teoretisk synvinkel.Kanth har sedan tidigare lång erfarenhet som pilot, vilket har bidragit med betydande arbetslivserfarenhet under arbetet med avhandlingen.

Christer Nyback, Aktias direktör med ansvar för personkunder, säger att han är nöjd över att Aktia kan dela ut stipendier till personer som studerar ekonomi. Nyback anser också att avhandlingen utgör en bra kombination av teori och praktik.