Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Julia Korkman får pris av Svenska kulturfonden

Svenska kulturfonden tilldelar Julia Korkman, arbetslivsprofessor i rättspsykologi vid Åbo Akademi, ett pris på 15 000 euro för modiga, nyskapande och extraordinära insatser. Korkman premieras för sin forskning, framför allt för specialiseringsutbildningen i rättspsykologi som hon koordinerar vid Åbo Akademi. Hon lyfts även upp som en utmärkt ambassadör för det tvåspråkiga Finland.

Julia Korkman.
Julia Korkman foto: Teemu Mattsson

– Jag är så klart mycket glad över priset och framför allt över att specialiseringsutbildningen lyfts fram – jag upplever själv den som något av det mest meningsfulla jag fått arbeta med, säger Korkman.

Korkman är verksam som specialplanerare vid Europas kriminalpolitiska institut HEUNI, som är ett av de FN-institut som är arbetar med kriminalpolitiska frågor. Hon har valts till nästa ordförande för det europeiska nätverket i rättspsykologi, EAPL och är också aktiv i andra internationella expertnätverk.

 

Läs mera om motiveringen och de övriga vinnarna på Svenska kulturfonden hemsida.