Skriv här det du söker efter!

Jubileumsårets frimärke och öl

Eldshow på Lights on ÅAU. Foto: Johanna Bruun

Frimärke som pryds av en kvinnlig forskare i labbrock Åbo Akademis logo.Jubileumsårets frimärke

Med anledning av Åbo Akademis hundraårsjubileum ger posten (Posti) ut ett personligt frimärke som har designats av Paula Salviander. Åbo Akademi 100 år är ett inrikes fixvärdemärke, som säljs i ark med tio frimärken för 17 euro (1,70 euro/styck). Frimärket säljs bland annat i Postis webbutik och i Åbo huvudpost, Eriksgatan 19.

Posten vill uppmärksamma att Åbo Akademi under sina hundra första verksamhetsår har vuxit från ett litet, regionalt universitet till ett internationellt känt forskningsuniversitet, som bedriver forskning på toppnivå, såväl när det gäller teknik och biovetenskaperna som aktuella samhälleliga frågor.
Frimärket publicerades 24.1 i samband med att posten inledde sitt frimärksår.

Chancellor’s Centennial Pils

Jubileumsåret till ära har Åbo Akademi ett eget öl, Chancellor’s Centennial Pils. Receptet har tagits fram av Åbo Akademis professor i biokemi Mark S. Johnson och hans adepter. Johnson har sedan 2010 lett kurser där man lär sig biokemi genom att brygga öl.

Åbo Akademis kansler, Ulrika Wolf-Knuts, kom med idéen att Åbo Akademi kunde ha ett jubileumsöl. Johnson nappade och samlade en grupp studenter för projektet. För att kunna göra större mängder har man sedan samarbetat med bryggeriet Beer Hunter’s i Björneborg, som har de tillstånd som krävs för det. Johnson beskriver ölet som ett ljust, lite sött öl med inslag av fruktig humle. Jubileumsölet serverades första gången på öppningsfesten Lights on ÅAU och kommer också att serveras bland annat på doktorspromotionen i maj.