Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Jolanda Linsén fick pris för magisteravhandling om nordisk nationalparksförvaltning

Politices magister Jolanda Linsén vid Åbo Akademi får Nordiska administrativa förbundets finska avdelnings pro gradu-pris 2020 för avhandlingen ”Ser man skogen för alla träd? En jämförande fallstudie över nationalparksförvaltningen i Norden ur ett governanceperspektiv”.

Prismotiveringen lyder så här:

”Avhandlingen belyser på ett intressant sätt de rikedomar som de nordiska länderna har till sitt förfogande och hur dessa gemensamma resurser kan förvaltas. Linsén har gjort ett gediget arbete som inkluderar fall från fem nordiska länder och tio nationalparker, deras olika förvaltningsmodeller och deltagarstrukturer. Avhandlingen sammankopplar viktiga miljörelaterade frågor med ett governanceperspektiv där bland annat betydelsen av samspel mellan aktörer och över gränser poängteras.

Resultaten visar på likheter och skillnader mellan den nordiska nationalparksförvaltningen som kan delas upp i en östnordisk och västnordisk förvaltningskultur. Avhandlingen antyder även att liknande tillvägagångssätt kan utnyttjas i granskningen av formella strukturer och allmänhetens deltagande inom andra områden och väcker nya tankar kring representativitet och inklusivitet ur ett nordiskt perspektiv.”

Klicka här för att läsa Jolanda Linséns avhandling.