Skriv här det du söker efter!

JAES ger hälsorelaterad ÅA-forskning en knapp miljon

JAES ger hälsorelaterad ÅA-forskning en knapp miljon

JAES ger hälsorelaterad ÅA-forskning en knapp miljon

Jane och Aatos Erkkos stiftelse finansierar forskning vid Åbo Akademi med 915 000 euro för forskning inom biokemi och cellbiologi. Summan är uppdelad på två forskningsbidrag:

Akademilektor i biokemi, docent Peter Mattjus erhåller 488 000 euro för projektet The glycolipid transfer protein GLTP – A lipid sorting orchestrator in health and disease.

Professor i cellbiologi Cecilia Sahlgren erhåller 427 000 euro för projektet AKT-mediated post-translational regulation of NOTCH3 – decoding the notch phosphorylation switchboard for targeted therapies in cancer.

Åbo Akademi har i år sammanlagt finansierats med drygt 1,1 miljon euro från Jane och Aatos Erkkos stiftelse. Tidigare i år fick också projektforskare Xiaoju Wang 190 000 euro för projektet Healing the wounds with Finnish woods: Conductive hydrogel scaffolds of cellulosic nanomaterials and polysaccharide biopolymers for delivery of bioactive cues in soft tissue engineering.

Jane och Aatos Erkkos stiftelses främsta syfte är att främja och stöda forskning inom teknik, ekonomi samt medicin. Stiftelsen stöder också konst, kultur och idrottsverksamhet.

Stiftelsen förverkligar sina ändamål genom att upprätthålla eller stöda forsknings- och utbildningsverksamhet. Stiftelsen beviljar stipendium, priser och stöd, den stöder forskningsprojekt vid institut inom branschen både i Finland och utomlands, samt bedriver övriga stödåtgärder.

Verksamheten stöder i första hand studier inför doktorsexamen och av postgradual forskning. Stiftelsen delar årligen ut en betydande del av kapitalavkastningen till allmännyttiga ändamål.