Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Islands president Guðni Th. Jóhannesson överräckte en nyöversättning av Islänningasagorna.

Islands president Guðni Th. Jóhannesson och makan Eliza Reid besökte med delegation Åbo Akademi den 17 maj, som en del av ett tre dagar långt statsbesök i Finland. Jóhannesson, som hann vara professor i historia vid Islands Universitet en kort stund innan han tillträdde, deltog i en paneldiskussion med historiekollegerna Tiina Kinnunen, professor vid Uleåborgs universitet, samt professor emeritus Nils Erik Villstrand, akademilektor Ann-Catrin Östman och forskare Matias Kaihovirta från Åbo Akademi.

Åbo Akademis rektor Mikko Hupa (t.v.) och kansler Ulrika Wolf-Knuts (t.h.) tog emot presidentparet Eliza Reid och Guðni Th. Jóhannesson på Arkens innergård.
Åbo Akademis rektor Mikko Hupa (t.v.) och kansler Ulrika Wolf-Knuts (t.h.) tog emot presidentparet Eliza Reid och Guðni Th. Jóhannesson på Arkens innergård.

Diskussionen gick under rubriken ”Living history. Soveregnity, independence and the uses of the past in present debates, 1918–2018”, och handlade om hur historien används och hur den kanske borde användas i politiska syften, samt om hur man kan vara patriot på ett positivt sätt. President Jóhannesson inledde med exempel från sin egen karriär.

– Som akademiker ska du vara kritisk till allt. Jag var nöjd med den rollen, men som president är det svårt att behålla en sådan attityd. Som president är du i en position där du ska blicka framåt och på ett positivt sätt vara patriotisk, sade Jóhannesson.

I samband med besöket överräckte den isländska presidenten sex exemplar av den nyligen utkomna svenska nyöversättningen av Islänningasagorna, berättelser som antas vara bevarade i muntlig form sedan 800- och 900-talen och sammanställda till litterära verk på 1200- och 1300-talen. Den nya utgåvan är en samling på fem böcker.

Gåvan består egentligen av 50 exemplar.

– Vi skulle ha tagit med alla, men jag tänker på min stackars personal som måste bära dem, skojade Jóhannesson.

Paneldiskussion under islands presidents besök vid Åbo Akademi. Till vänster panelen med Matias Kaihovirta, Tiina Kinnunen, president Guðni Th. Jóhannesson, Nils Erik Villstrand och Ann-Catrin Östman. Till höger i bild sitter publiken.
Paneldiskussion under islands presidents besök vid Åbo Akademi. Panelen bestod av (fr.v.) forskare Matias Kaihovirta, Åbo Akademi, professor Tiina Kinnunen, Uleåborgs universitet, president Guðni Th. Jóhannesson, professor emeritus Nils Erik Villstrand, Åbo Akademi, och akademilektor Ann-Catrin Östman, Åbo Akademi.