Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Internationellt symposium granskar musik och digitalisering

Internationella musik- och musikindustriforskare samlas 13–14.12.2018 vid Åbo Akademi för att under symposiet ”Music, digitalisation and democracy” diskutera digitalteknologins inverkan på musikkultur. Bakgrunden till symposiet är de omvälvningar som digitaliseringen har lett till inom produktion, distribution och konsumtion av musik. Ända sedan digitalinspelning, mp3-filer och Internet lanserades har man tvistat om den nya teknologin demokratiserar musikkulturen eller om den förstärker gamla strukturer och praktiker.

Under symposiet diskuteras frågan med bl.a. strömningstjänster, produktion, upphovsrätt, företagande och radions brytningsskede samt olika minoritetskulturer som exempel. I tillställningen deltar 25 forskare från åtta länder, förutom från Norden också från bl.a. Storbritannien, Turkiet och Colombia.

Symposiets inbjudna huvudtalare är ansedda forskare inom området. Professor Pelle Snickars från Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet har publicerat flera böcker om nya medier, bl.a. iPhone, Internet och Pirate Bay. I år publicerade han tillsammans med Rasmus Fleischer boken Den svenska enhörningen: storyn om Spotify, som fick mycket mediepublicitet då Spotify offentligt kritiserade projektet. I februari kommer han att på MIT Press publicera en andra bok om Spotify.

Den andra huvudtalaren Ann Werner är docent och lektor vid Institutionen för kultur och lärande vid Södertörns högskola. Hon har bl.a. lett ett forskningsprojekt i vilket man studerade musikströmningstjänsternas inverkan på människors vardagliga musikkonsumtion.

Symposiet arrangeras av ämnet musikvetenskap vid Åbo Akademi, forskningsprojektet ”Digitaliseringens inverkan på minoritetsmusik: Finlandssvensk musikkultur som fallstudie” (DIMM) och International Association for the Study of Popular Musics nordiska bransch (IASPM Norden).

Plats: Arken, Fabriksgatan 2, 20500 Åbo.

Program: https://iaspmnorden.wordpress.com/2018/11/27/music-digitalisation-and-democracy-abo-akademi-university-december-13-14-2018/

”DIMM – Digitaliseringens inverkan på minoritetsmusik. Finlandssvensk musikkultur som fallstudie”: https://blogs2.abo.fi/dimm

IASPM Norden: https://iaspmnorden.wordpress.com/

 

Mera information:
Johannes Brusila
Professor i musikvetenskap, Åbo Akademi
E-post: johannes.brusila@abo.fi
Tfn: +358 40 541 4447