Skriv här det du söker efter!

Pressinbjudan

Pressinbjudan

PRESSINBJUDAN
Åbo Akademi
20.4.2018

Nytt utvecklings- och forskningsprojekt: Pilot om landsbygdssäkring i ett tvåspråkigt landskap

Mediernas representanter inbjuds till pressinfo om ett nytt forskningsprojekt vid Åbo Akademi i Vasa.

Forskardoktor Kenneth Nordberg vid enheten för demografi och landsbygdsforskning vid Åbo Akademi leder projektet Landsbygdssäkring i landskaps- och vårdreformen, som finansieras av LEADER-programmet och Svenska kulturfonden. Vid pressträffen deltar också Ann-Sofi Backgren, Landsbygdspolitiska rådet/IDNET. Projektet genomförs i samarbete med bland annat Identitetsbaserade nätverket (IDNET), Kommunförbundet och Helsingfors universitet.

Projektet tar sin utgångspunkt i det förändringstryck som återkommande förvaltningsreformer åstadkommer. Landsbygdssäkring innebär i praktiken att säkerställa att invånare bosatta överallt i landet får en likvärdig politisk behandling, det vill säga att de olika förutsättningar som råder i olika delar av landet beaktas i planeringsskedet av politiska beslut.

Projektet kommer till exempel att studera de behov av och krav på service och vård som finns på landsbygden. Landskapens tvåspråkighet är av speciellt intresse i det här sammanhanget. Finns det möjligheter att beakta förutsättningarna på landsbygden på
ett bättre vis? Finns det möjligheter för landsbygdsområdena att själva driva landsbygdssäkring genom att arrangera samhällsservice på nya sätt?

Tidpunkt: onsdag 25 april, kl. 9:30
Plats: SFV:s kansli, Handelsesplanaden 23 B i Vasa

Välkommen!

För mera information:
Kenneth Nordberg, tel. 050 542 4307
Ann-Sofi Backgren, tel. 050 522 2642

Rad med logon