Skriv här det du söker efter!

Hur ser framtidens städer ut?

Hur ser framtidens städer ut? | Åbo Akademi

Hur ser framtidens städer ut?

Urbanisering har lyfts fram som en av det här århundradets stora, globala megatrender. I dag bor mer än hälften av världens befolkning i stadsområden. Hur ser framtidens städer ut? Hur ser en hållbar stad ut? Den goda staden, finns den?