Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Hur minska utsläpp från energihungriga datacenter?

Forskningsdatacentret WSTAR med målsättning nollutsläpp kommer att grundas i Vasa. Vasa universitet, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia och Vasa yrkeshögskola har beviljats nästan 1,9 miljoner euro av Finlands Akademi för ny forskningsinfrastruktur.

Vi använder oss alltmer av den service som datacenter erbjuder. Problemet är deras energibehov och de utsläpp som dessa orsakar. Utan åtgärder riskerar datacentren att förbruka uppemot 20 % av den globala elenergin inom 10 år. Den forskning som möjliggörs i forskningsinfrastrukturen WSTAR, Wasa Zero Emission Data Center, möjliggör forskning som kan öka energieffektiviteten och minska växthusgasutsläppen från datacenter.

– WSTAR-infrastrukturen möjliggör forskning inom hur man kan bygga och integrera datacenter som har lågt klimatavtryck och som är energiflexibla så man kan gå mot nollutsläpp, säger biträdande professor Petri Välisuo vid Vasa universitet som leder WSTAR-projektet.

Finland och Norden har visat sig vara attraktiva områden för etablering av datacenter. Förutom el med lågt koldioxidavtryck har Norden fördelen att kunna använda spillvärme under större delen av året.

– Datacenteraffärsverksamheten utvecklas hela tiden, men Finland har inte tidigare haft en nationell infrastruktur som erbjuder jämförelsedata och riktlinjer för hur man skall konstruera datacenter med låga utsläpp, säger Välisuo.

 

WSTAR är ett datacenter fyllt med sensorer

WSTAR placeras i Vasa Universitets, Novias och Vasa yrkeshögskolas gemensamma forskningsmiljö Technobothnia. Inledningsvis byggs ett datacenter med en eleffekt på ca 50 kW som har både luft- och vätskekylda servrar. Kylsystemet optimeras så att överloppsvärmen kan utnyttjas maximalt.

– Vi kommer att experimentera med säsongslagring av värme och jordkylning via värmepumpar. Dessutom satsas även på flexibel elförsörjning och batterier, vilka kommer att användas för att testa datacentrets möjligheter att fungera som en del av en flexibel energimarknad, säger äldre universitetslektor Jerker Björkqvist från Åbo Akademi.  Detta är speciellt viktigt då utbyggnaden av vindkraft ökar kraftigt i regionenen.

I datacentret installeras många sensorer. Dessutom utvecklas en digital tvilling, med vilken energiströmmar och effektiviteten noggrant kan följas med i realtid.

 

WSTAR bidrar till regionens energiindustri och till specialiseringen

WSTAR utgören tvärvetenskaplig helhet där data-, kommunikations- och energiteknik förenas. Både regionens energi-industri och småföretag kan dra nytta av den nya datacenterinfrastrukturen.

– I Vasa finns ett viktigt energikluster med företag som producerar teknik som används i datacenter. T.ex. elektrisk apparatur, värmeöverförings och -lagringslösningar, och i framtiden kanske också batteriteknik. Den nya forskningsinfrastrukturen ger regionens industri möjligheter att erbjuda lösningar för datacenter med låga utsläpp, säger Novias forskningsledare John Dahlbacka.

– WSTAR stöder också regionens forskning och undervisning med specialisering inom smarta datatekniklösningar, och erbjuder småföretagare en plattform för innovationer inom området energieffektiva beräkningar, säger överlärare Ghodrat Moghadampour vid Vasa yrkeshögskola.

 

Samarbetspartners i projektet är ABB, Danfoss Drives, Granlund, Fimpec, Hitachi Energy, Vasa Elektriska, Wapice, Wärtsilä, RISE ICE (Sverige), CSC, Tietoevry, The Centre of Sustainable Technology at the University of Hull (Storbritannien), Eindhoven University of Technology (Nederländerna) ja Data Centre Alliance (Storbritannien).

 

För mer information

Projektkoordinator Petri Välisuo, biträdande professor, Vasa universitet, Digital Economy,
petri.valisuo@uwasa.fi
tel. 029 449 8330

Jerker Björkqvist, äldre universitetslektor, Åbo Akademi
jerker.bjorkqvist@abo.fi
tel. 050 409 6335

John Dahlbacka, forskningsledare, Yrkeshögskolan Novia
john.dahlbacka@novia.fi
tel. 044 780 5730

Ghodrat Moghadampour, överlärare, Vasa yrkeshögskola VAMK
ghodrat.moghadampour@vamk.fi
tel. 020 766 3569