Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Horizon 2020-projekt inom IT hjälper företag leverera i en DevOps-miljö

Projektet VeriDevOps (Automated Protection and Prevention to Meet Security Requirements in DevOps Environments) startar den 1 oktober 2020. VeriDevOps mål är att utveckla verifieringsmetoder för att skydda cyberfysiska system till snabba, flexibla tillämpningar inom systemteknik som integrerar utveckling, leverans och användning, och strävar därmed efter att garantera kvalitetsleveranser med kort genomloppstid. Fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi ingår som partner i det treåriga projektet, som finansieras av Europeiska unionens finansieringsprogram Horizon 2020 med 3,9 miljoner euro.

Nuvarande systemutvecklingsmetoder bygger i allt högre grad på en användning av både off-the-shelf-komponenter och äldre komponenter som gör sådana system utsatta för säkerhetsproblem. Eftersom DevOps – en uppsättning metoder som kombinerar mjukvaruutveckling och verksamhet inom informationsteknologi – främjar snabba leveranser av programvara, bör artefakter i verifieringsmetoderna uppdateras i rätt tid för att klara processens takt.

– VeriDevOps syftar till att tillhandahålla snabbare återkopplingsslinga för att bekräfta säkerhetskraven, det vill säga konfidentialitet, integritet, tillgänglighet, autentisering, auktorisering och andra krav som ställs i stora cyberfysiska system, säger Dragos Truscan, akademilektor i datateknik vid Åbo Akademi och en av forskarna inom projektet.

– Vi kommer tillsammans med våra partners inom industrin att sammanföra tidig säkerhetsverifiering genom formell modellering samt testgenerering, urval, verkställande och analysmöjligheter för att göra det möjligt för företag att med tillförsikt leverera högkvalitiva system i en snabb DevOps-miljö.

Forskningen kommer att utveckla metoder och verktyg för att:

  1. skapa säkerhetsmodeller från textspecifikationer med användning av naturlig språkbehandling,
  2. automatiskt skapa säkerhetstest utifrån säkerhetsmodeller genom att använda modellbaserad testning och modellbaserade tekniker för mutationstestning, samt 
  3. generera (intelligenta / adaptiva, maskininlärningsbaserade) säkerhetsmonitorer för driftsfaserna. 

VeriDevOps använder resultaten av hur säkerhetskraven formellt bekräftas och designmodeller som skapats under analys- och designfasen för att skapa test och kontroller som förbättrar återkopplingsmekanismerna under utvecklings- och driftsfaserna.

Projektet leds av Mälardalens högskola i Sverige. Projektpartners är Åbo Akademi, ABB Ab, Ikerlan S. Coop., Fagor Arrasate S. Coop., Montimage EURL och Softeam.

För att läsa om projektet på Europeiska kommissionens webbsida, klicka på denna länk: https://cordis.europa.eu/project/id/957212