Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Akademiska dagen firades med historisk kantat – årets docent utsågs

Akademiska dagen som manifesterar det goda samarbetet mellan universiteten i Åbo firades i år den 26.3. Vid festligheterna uppfördes Fredrik Pacius kantat, och årets docent belönades.

Evenemanget som firas årligen till åminnelse av den Kungliga Akademiens grundande år 1640 samlade gäster från både Åbo Akademi och Åbo universitet.

Vid festligheterna premierade Docentföreningen i Åbo filosofie doktor Johanna Nystedt till Årets docent. Nystedt arbetar som direktör vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Tidigare har hon fungerat som avdelningsdirektör för avancerad cellterapi på Finlands Röda Kors Blodtjänst.

Festtalare var akademiprofessor Hannu Salmi som föreläste om arvet efter Henrik Gabriel Porthan, och om kantaten som Fredrik Pacius komponerade till Porthans minne.

Akademiska Orkestern, Florakören och Brahe Djäknar framförde sedan kantaten, som inte har uppförts i sin helhet på över 150 år.

Akademiska dagen. Foto: Jyrki Hännikäinen.
Foto: Jyrki Hännikäinen
Akademiska dagen. Foto: Jyrki Hännikäinen.
Foto: Jyrki Hännikäinen
Porthankantaten framförs på Akademiska dagen.
Kantaten uppfördes i Akademihusets Solennitetssal. Foto: Jyrki Hännikäinen

Henrik Gabriel Porthan (1739–1804) var universitetslärare och forskare och lade grunden för vetenskaplig forskning i Finland. Under 1800-talet föddes något av en Porthan-kult i storfurstendömet Finland då man började bygga upp nationalkänslan med hjälp av kultur. Kantaten var en del av en insamlingskampanj för att resa en staty av Porthan.

Porthan-kantaten blev år 1860 mottagen av en förtrollad publik, och tidningar runtom landet skrev om dess strålande framgång. Verket uppfördes ett par gånger i slutet av 1800-talet, och också under 1920-talet, men inte längre tillsammans med orkester. Pacius ståtliga, storskaliga komposition föll i glömska.

Senare återupptäcktes partituret i arkiven. Det restaurerades av Sauli Huhtala och renskrevs av Asko Kuusilehto. Initiativet till uppförandet av Porthan-kantaten gjordes av Porthan Sällskapet.