Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Hemvårdare har varierande tro på sin egen ork i arbetet

Behovet av hemvård ökar och det blir därför allt viktigare att stödja äldre arbetstagare inom hemvårdare att stanna kvar i arbetslivet längre. Hur ser yrkeskåren på sin förmåga att orka fram till pensionen? Det har forskare vid Åbo Akademi tagit reda på.

Meningsfullhet, arbetsglädje, socialt stöd men också arbetets miljömässiga och organisatoriska egenskaper var de faktorer som påverkade arbetsmotivationen mest. Också hemvårdarnas uppfattning om sin egen hälsa påverkade starkt tilltron till den egna förmågan att fortsätta arbeta fram till den förväntade pensionsåldern. Faktorer som meningsfullhet i arbetet, stöd från kollegor och chefer kom också fram i resultaten.

– När de här faktorerna var välfungerande påverkades både arbetsmotivation och tilltron till den egna förmågan positivt. När de här områdena tvärtom upplevdes som otillräckliga påverkades motivationen negativt. Genom att lyfta fram meningsfullheten i arbetet, stödja den upplevda hälsan, arbetsgemenskap och ledarskap kan man förbättra både arbetsmotivation och tilltron till att fortsätta arbeta bland äldre hemvårdare. Arbetsbelastningen är fortfarande ett område som måste hanteras, säger Stina Wallin, universitetslärare och doktorand vid Åbo Akademi.

Resultaten förmedlar information om viktiga frågor till personer i ledande position inom hemvården, fackföreningar och till hemvårdarna själva. Genom att ingripa förbättras förutsättningarna att hålla kvar hemvårdarna i sina arbeten samtidigt som det kan hjälpa att locka ny personal till hemvården.

Undersökningen utfördes bland hemvårdare över 45 år i västra Finland i form av en enkät med öppna frågor. Enkäten besvarades av 234 personer som gav 2339 kommentarer. Resultaten har publicerats i tidskriften BMC Nursing och kan läsas i sin helhet här: https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-021-00780-3

Mera information:
Stina Wallin, universitetslärare och doktorand
Telefon: 050-3830645