Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Gymnasiestuderande testade diplomingenjörsliv under tolv timmar

Lördagen den 18 januari samlades 60 gymnasiestuderande på Åbo Akademis campus i Åbo för att under tolv timmar bekanta sig med universitetets teknik- och naturvetenskapsutbildningar.

Deltagarna kom från gymnasier i hela Svenskfinland, från Uleåborg till Lovisa, och de 60 platserna fylldes snabbt.

Under dagen fick deltagarna träffa studerande och alumner, bekanta sig med diplomingenjörsutbildningarna, studiestaden och studielivet.

Dessutom fick de testa sin problemlösningsförmåga och sitt tekniska kunnande i en spännande tävling i datateknik samt kemi- och processteknik där de tre bästa inte bara kammade hem fina priser, utan också studieplatser vid fakulteten.

Evenemanget var en del av satsningarna vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi som ska ge diplomingenjörsstudierna större synlighet bland finlandssvenska gymnasieunga.

 

Deltagarna fick bland annat tillverka eget papper tillsammans med Jan Gustafsson, akademilektor i kemisk träförädlingsteknik.

 

Dekanus Mikael Henelius framhöll att miljö- och klimatfrågor behöver experter i kemi- och processteknik. Efterfrågan på IT-kunnande ökar också inom alla vetenskaper och industrier.

 

Åbo Akademis alumn Päivi Soinio som i dag jobbar på företaget Vaadin berättade om sin spännande karriär, och betonade att en diplomingenjörsutbildning ger mångsidiga karriärmöjligheter.