Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Gymnasiestuderande besöker Åbo Akademi för att lära sig att hantera studiestress

Lördagen den 30 november kl. 10.30–16.30 arrangerar projektet SYNAPS sitt andra seminarium i tillämpad psykologi för gymnasiestuderande. Under seminariet, som ordnas i Academill, Strandgatan 2, Vasa, deltar 40 studerande från Kronoby i norr till Petalax i söder. Temat för dagen är stress och stresshantering, med ett särskilt fokus på studier och framtid.

Magisterstuderande i utvecklingspsykologi står för programmet. De kommer att presentera forskning om bland annat samband mellan stress och självkänsla, prestationskrav och psykiskt illamående, samt evidensbaserade tekniker för att förebygga och hantera stress. Deltagarna kommer att tillämpa dessa kunskaper i en gruppuppgift om att hantera stress inför en provvecka.

Seminariet avslutas med en gästföreläsning med Oscar Damén från företaget Studiekompassen.

SYNAPS står för ”Synergi av psykologi” och är ett samarbetsprojekt mellan utvecklingspsykologin vid Åbo Akademi och Vi7-gymnasierna i Österbotten. Projektet leds av Patrik Söderberg, universitetslärare i utvecklingspsykologi, med finansiering från Svenskösterbottniska samfundet och Svenska Kulturfonden. Mera information på adressen blogs2.abo.fi/synaps.

 

Mera information:

Alexandra Wasberg
Projektkoordinator
awasberg@abo.fi
Tfn 050 594 4219