Skriv här det du söker efter!

Get shit done

Get shit done

Kåraktiviteten lär en bygga nätverk och det är en värdefull aspekt av studielivet, lyfter gästkolumnist Petter Lingonblad fram.

Jag minns det som igår. Fjärde studieåret. Fördjupad mikroekonomi. Kursstart. En av de tuffaste kurserna i nationalekonomi. En fullsmockad föreläsningssal och dålig ventilation. Föreläsaren ber alla som i framtiden kan tänka sig starta eget företag att sträcka upp handen. En person av totalt 40 studerande markerar försiktigt, varefter föreläsaren lakoniskt konstaterar att det var ungefär vad han förväntade sig.

Få av de som utexamineras från universitet blir företagare. Vi är smarta. Vi vet alltför väl vilka risker det innebär att starta eget. Mycket hårt slit och små chanser att lyckas. Vi är för bra på att analysera. Tyvärr.

Likväl sitter jag här 20 år senare som nybliven företagare mitt under värsta pandemin. Dålig tajming. Dåliga förutsättningar. Och det var inte ens jag som försiktigt sträckte upp handen på den där föreläsningen. Inte särskilt smart. Fan också. Hur blev det så här?

Drivet och viljan att göra något eget tog över. Att strunta i politiken som alltid tyvärr tycks gå hand i hand med organisationens storlek, och istället fokusera på det väsentliga. Att få saker gjorda. Att komma framåt. Att utveckla och utvecklas.

Att slutföra saker har alltid varit lite svårt för mig. Jag fattar fortfarande inte hur jag blev klar och fick min examen. Jag är bättre på att starta saker. Hitta nya infallsvinklar och alternativa lösningar. Kombinera gammalt med nytt. Testa. Misslyckas. Lära mig. Testa på nytt. Och till slut lyckas, eftersom jag oftast är principfast och kör järnet ända till slut.

Och jag drar definitivt nytta av mina studier. Förmågan att inhämta information och snabbt skaffa mig en översiktsbild av läget. Att analysera. Skillnaden mellan korrelation och statistisk signifikans. Organisationsteori. Ledarskap. Men kanske framför allt att slutföra saker. Uppsatser. Kurser. Hemtentor. Gradun.

Men eventuellt har jag ännu större nytta av min kåraktivitet. Nätverkande. Mötesteknik. Att träffa nya människor och lära sig uppskatta och komma överens trots betydande olikheter och divergerande bakgrund. Arrangera. Organisera. Budgetera. Förhandla. Kompromissa. Nå ett resultat och komma vidare.

Jag hoppas ändå att universiteten nuförtiden har blivit bättre på att lära ut företagsamhet. För det här behövs i arbetslivet, oberoende om man är anställd eller startar eget. Om man verkligen vill göra en skillnad så gäller det att ta ansvar. Att våga sticka ut och ha en åsikt, även om den inte alltid är organisationspolitiskt korrekt eller det som chefen föredrar att höra. Man kan heller inte alltid analysera sönder allt utan måste våga ta steget och köra igång för att lära sig längs med vägen. Väntar man för länge har tåget tyvärr ofta redan gått.

Om man har alla svar när resan börjar landar man oftast på ruta ett igen. Det är inte utveckling utan repetition. Världen förändras. Snabbt. Om man bara tuffar på i uppkörda spår blir det i bästa fall marginellt bättre. Inget företag eller organisation kan i längden nå framgång och fortsätta att ha nöjda kunder eller uppfylla dina önskemål om skäligt hög lön och goda förmåner på det viset. Utan innovation och nytänkande blir det heller inget mervärde. Varken individuellt eller organisatoriskt. Man måste våga köra igång trots att utgången är oviss. Både min och Finlands framgång och välfärd är helt beroende av det här.

Jag lärde mig massor under studieåren. Och ännu mer från föreningsverksamhet samt på olika arbetsplatser inom tredje sektorn och i olika företag. Och även om jag insåg riskerna så vågade jag slutligen ta steget att testa mina vingar.

Jag lärde mig massor under studieåren. Och ännu mer från föreningsverksamhet samt på olika arbetsplatser inom tredje sektorn och i olika företag. Och även om jag insåg riskerna så vågade jag slutligen ta steget att testa mina vingar.

Och som konsult livnär jag mig idag på att varje dag tvinga mig över bekvämlighetströskeln. Att utmana mig själv och göra nya saker. Att kontakta nya människor. Att få saker och ting att gå framåt. Lösa problem. Testa. Misslyckas. Testa på nytt. Och på så vis hjälpa andra företag och organisationer att göra nåt åt de saker de länge har velat åtgärda. To get shit done.

Petter Lingonblad
Skribenten är politicies magister från Åbo Akademi med nationalekonomi som huvudämne och idag företagare på plingo.fi.