Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Framtidens medicin och hälsovård: Vem vårdar oss och hur?

De följande 50 åren kommer att föra med sig en betydande teknologisk utveckling inom den globala medicin- och hälsovårdsbranschen, men också andra faktorer så som klimatförändringen kan bidra till hur branschen utvecklas. En viktig fråga som delar expertopinionerna är huruvida framtidens avancerade medicinska vård kommer att vara tillgänglig för alla, visar en studie.

I den här studien identifierar och analyserar forskare vid bland annat Åbo Akademi och Åbo Universitet viktiga drivkrafter, trender och signaler som påverkar sjukvårdens utveckling under de kommande 50 åren. Slutsatserna dras på basis av litteraturstudier i kombination med strukturerade intervjuer med 22 experter inom medicin och omfattande erfarenhet av hälsovårdsmarknaden.

Forskarna tror att vi på kort sikt, inom 5–10 år, kommer att se en ökning av välfärdsteknologin inom branschen, till exempel inom robotik och dess applikationer. Vi kommer också att se en ökning av telemedicin, alltså medicinsk vård på distans och likaså en ökning av värdebaserad sjukvård där sjukhus finansieras på basis av resultat.

På medellång sikt, inom 10– 30 år, kommer den datadrivna individualiseringen inom sjukvården sannolikt att öka. Det här konceptet innebär att patientens personliga data används för att ställa diagnos, behandla eller förebygga en sjukdom. Bärbara enheter för att behandla till exempel hjärtsjukdomar eller diabetes kommer att ha en stor inverkan på hur läkekonsten utvecklas. På medellång- och lång sikt kommer sjukvården sannolikt också påverkas av exempelvis klimatförändringen som i värsta fall kan leda till hunger, våld och en ökad risk för sjukdomar. Samtidigt ser forskarna klimatförändringen som en betydande faktor som påverkar sjukvårdens förändring. De ser också hållbar läkekonst som en underskattad faktor i industrins utveckling.

På lång sikt, inom 30–50 år, ser vi sannolikt en ökning av antibiotikaresistens, men också en förbättring av den antibiotika som finns tillgänglig. Forskarna tror också att den teknologiska utvecklingen och vår hektiska livsstil kommer att leda till en ökad mängd fall av exempelvis depressioner och tvångsbeteenden.

– Vi forskare anser att det är viktigt för både sjukvården och samhället att förstå vart utvecklingen är på väg. Samhället behöver kunna förutsäga mer exakt vilka förmågor och resurser som krävs för att implementera nya metoder för medicinsk vård. Vi tror att branschens huvudsakliga intressenter, exempelvis läkare, patienter, sjukhus och beslutsfattare men också leverantörer, försäkringsbolag och universitet kommer att dra nytta av sådana här resultat, säger Ignat Kulkov, postdoktoral forskare vid Åbo Akademi.

Studien ”Medicine of the future: How and who is going to treat us?” har publicerats I den vetenskapliga tidskriften Futures och kan läsas i sin helhet här: https://doi.org/10.1016/j.futures.2023.103097

Mera information:
Ignat Kulkov, postdoktoral forskare vid Åbo Akademi (corresponds in English)
Telefon: +358 44 362 9463
E-post: ignat.kulkov@abo.fi