Skriv här det du söker efter!

Fråga forskaren: Vad är det som händer med räntorna?

Fråga forskaren: Vad är det som händer med räntorna?

Vad är det som händer med räntorna?

Räntorna stiger då amerikanska Federal reserve justerar sina nivåer. Vad betyder det här för den vanliga låntagaren i Finland, och hur påverkas konsumenten som inte har några lån? Så här förklarar Eva Österbacka, professor i nationalekonomi:

Världsekonomin och mina egna räntor påverkas av vad den amerikanska centralbanken gör, varför är det så?

Helt enkelt för att USA är en så stor aktör. Den amerikanska centralbanken, Federal reserve, har som uppgift att hålla såväl inflationen som arbetslösheten på en rimlig nivå i USA.
Pandemin slog hårt mot USA. Centralbanken stimulerade ekonomin och nu är arbetsmarknaden överhettad samtidigt som det finns flaskhalsar inom produktionen vilket lett till att inflationen stigit kraftigt. För att mota inflationen höjer centralbanken nu sina räntor. Sannolikt blir räntehöjningarna i USA mera dramatiska än i Europa.

USA:s flagga.

Den europeiska ekonomin är inte lika överhettad efter pandemin och inflationen är lite lägre, men den europeiska centralbanken kommer också att höja räntorna. Ekonomierna är i obalans just nu och läget ändras hela tiden. Europas närhet till Rysslands krig i Ukraina kommer dessutom att påverka ekonomin mera i Europa än i USA, vilket antagligen dämpar räntehöjningarna i Europa.

Hur ska man som låntagare tänka, behöver man binda bolåneräntan eller skaffa ett så kallat räntetak?

Det är upp till varje låntagare huruvida man är beredd att betala för säkerheten, inte heller bankerna vet ju hur det kommer att gå. De flesta har sina bolån bundna till 12 månaders Euriborräntan som sedan 2016 ända till slutet av april 2022 legat under 0%. Då styrräntan höjs betyder det att kostnaderna för lånen ökar, även om makroekonomerna inte tror på någon dramatisk höjning.

Skärmbild från Finlands bank, 12.5 2022

 

Just nu, maj 2022, ligger 12 månaders Euriborräntan på ungefär 0,25% men den har varierat mellan -0,25% och 5,5% sedan eurons inträde 1999. Bankerna har lite olika strategier för sina kunder som vill skydda sig mot stigande räntor och erbjuder olika kostnadsbelagda försäkringslösningar, till exempel att man kan binda sin bolåneränta till en viss procent. Det som kan vara bra att komma ihåg är att bankerna också prissätter sin osäkerhet. När alla är osäkra, blir kostnaderna för säkerhet extra höga.

Påverkas en person som inte har lån av att räntorna höjs?

Egentligen inte. Om man inte behöver betala ränta på ett lån är det bra att räntan höjs för det motverkar inflationen. Allt hänger ihop: just nu är tilltron till världsekonomin skadad vilket gör det svårare att förutse vad som ska hända, Rysslands krig i Ukraina är också en stor osäkerhetsfaktor. Här har Europeiska centralbanken möjlighet att påverka läget genom räntorna: en höjning gör att pengarna minskar och priserna hålls på en rimligare nivå.

Råvaror - grönsaker i Saluhallen.
FOTO: Anders Lönnfeldt

Hurdana prishöjningar kan vi vänta oss?

Åtminstone priset på energi och mat förväntas stiga och äta upp en större del av inkomsterna. Senaste tids lönehöjningar har varit omkring 2% medan inflationen är uppe i 5%. Kurvorna går alltså inte helt hand i hand och problemet är att pensioner, låga löner och bidrag inte stiger i samma takt. Det gör att prishöjningarna därför drabbar ojämlikt. De som redan har det knapert kommer alltså att få det kämpigare med att få pengarna att räcka till, men alla inkomstklasser har nog skäl att se över sina konsumtionsmönster.