Skriv här det du söker efter!

Fortbildning i naturvetenskap och matematik erbjuds nu för nya områden

Fortbildning i naturvetenskap och matematik erbjuds nu för nya områden

Inför läsåret 2022-2023 erbjuder Skolresurs ett fortbildningspaket som riktar sig till ämneskollegier i naturvetenskap och matematik, årskurs 7-9, i Åbo och Åboland, samt Karis och Björneborg. (motsvarande fortbildning har genomförts på Åland under läsåret 2021-22). Kursen består dels av några närstudietillfällen samt några distanstillfällen.

Fokus för kursen är elevaktiverande metoder och kollegialt lärande. Teman som kommer att behandlas är metoder och verktyg med sikte på förståelse, öppna laborationer och den naturvetenskapliga metoden,  naturvetenskapens och matematikens plats i helhetsskapande undervisning m.m.

Målgrupp: Lärare i biologi, kemi, fysik och matematik i årskurs 7-9. Om det finns flera kemi/fysik/biologi och matematiklärare i ett högstadium är det önskvärt att så många som möjligt från samma skola kan delta i kursen.

Tidpunkt: Läsåret 2022 – 2023. Första närstudieträffen hålls måndagen den 12.9, kl  9-15.

Plats: Åbo Akademi, Arken (Fabriksgatan 2, Åbo). Övriga tider för distans- och närstudietillfällen enligt överenskommelse då kursen startat.

Totalt 4-5 närstudie- alt. distanstillfällen (ca 3 h/gång)

Anmälan bakom länken. Sista anmälningsdagen är 5.9.2022 (förlängd från tidigare meddelade 3.6), maximalt antal deltagare: 20.

Tilläggsinformation kan läsas här