Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Forskningen inom småbarnspedagogik får stöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne

Under de kommande tio åren säkras doktorandfinansieringen inom pedagogik med inriktning småbarnspedagogik då Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr stödjer minst åtta doktorandplatser vid Åbo Akademi.

Avtalet mellan Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr (BMR) och Åbo Akademi undertecknades i Helsingfors 1 november 2023.

Satsningen är ett långtidsprojekt som ska generera flera doktorer inom pedagogik med tydlig anknytning till småbarnspedagogik. Genom satsningen hoppas man öka intresset för professionen samtidigt som den vetenskapliga kunskapen om ämnet ökar. De första doktoranderna anställs redan 2024.

– Stiftelsen BMR vill arbeta för att stödja de professionella som jobbar med barn och unga. En satsning på den akademiska utbildningen inom småbarnspedagogik är en satsning på barnens framtid. Genom att stödja utbildningen av doktorander vill stiftelsen bidra till att säkra den akademiska återväxten. Då har vi även i framtiden universitetspersonal som utbildar lärare i småbarnspedagogik, säger Birgitta Forsström, vd för Stiftelsen BMR.

Birgitta Forsström, vd för Stiftelsen BMR och Mikael Lindfelt, rektor vid Åbo Akademi, undertecknade i dag ett samarbetsavtal som ger fler doktorander i pedagogik med inriktning på småbarnspedagogik.Fotograf Cata Portin/Stiftelsen BMR

Avtalet mellan Stiftelsen BMR och Åbo Akademi löper fram till 2034 och innebär att två doktorandplatser tillsätts vartannat år på basis av meriter och forskningsplan.

– Våra barn är det viktigaste vi har och ny kunskap som hänför sig till att förstå hur våra barn och unga bäst utbildas och fostras gynnar allas vår framtid. Finansieringen av doktorandplatser från Stiftelsen BMR stödjer specifikt professionen inom småbarnspedagogik som är så viktig med tanke på vårt samhälleliga uppdrag. Det här är en oerhört fin och viktig satsning som vi är väldigt tacksamma för, säger Mikael Lindfelt, rektor vid Åbo Akademi.

Doktorandens arbetsförhållande varar i regel fyra år. För Stiftelsen BMR innebär avtalet med Åbo Akademi en ekonomisk satsning på 1,3 miljoner euro.

Mera information:
Birgitta Forsström, vd, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr.
Tel: +358 44 762 3900
e-post: birgitta.forsstrom@bmr.fi

Michaela Pörn, dekan vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi
Tel: 358 50 405 7799
e-post: michaela.poern@abo.fi

 

Pressbilder finns tillhanda här: https://bmr.fi/kontakt/logoochpressbilder/