Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Forskning om organiska solceller får finansiering av Finlands Akademi

Oscar Sandberg finansieras med 410 285 euro för fyra år av Finlands Akademi för sin forskning kring organiska solceller och hur man kan göra dem mera effektiva.

Den ökande globala energiförbrukningen och de negativa effekterna av fossila bränslen kräver ny och förbättrad teknik för förnybar energi. Solceller baserade på tunna filmer av organiska halvledare är ett attraktivt alternativ för framtida energiteknologier med potential för miljövänlig och hållbar energiproduktion. Organiska solceller har dock i dagsläget en låg effektivitet, och för att de ska bli kommersiellt gångbara måste deras effektomvandlingseffektivitet ökas.

I sin forskning ska Sandberg undersöka ursprunget till den relativt låga effektomvandlingseffektiviteten utarbeta en metod för att förutsäga och avsevärt förbättra effektomvandlingseffektiviteten i organiska solceller. Finansieringstiden är 01.09.2023– 31.08.2027.