Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Forskning kring behandling av magcancer får halv miljon av Finlands Akademi

Silvia Gramolelli har beviljats 500 464 euro av Finlands Akademi för sin forskning kring cancer i magsäcken. Hennes forskning kommer att bidra till utvecklingen av nya behandlingsformer mot EBVaGC-cancer.

Magsäckscancer är en av de dödligaste cancerformerna och det finns i dag inte någon riktad behandling mot den här sjukdomstypen. De största utmaningarna är cancerformens heterogenitet och att den har så många olika undertyper.

I sin forskning fokuserar Gramolelli på magsäckscancer (EBVaGC) associerad med Epstein-Barr-viruset (EBV) som utgör omkring 10 % av all magsäckscancer globalt sett och upp till 14 % av magcancerfallen i Finland. Gramolelli kommer genom sin forskning att kunna bedöma cancerfaktorernas förmåga att omvandla friska magsäcksorganoider till cancerceller. Forskningen är viktig för att kunna utveckla nya behandlingsformer.

Finaniseringstiden är 01.09.2023– 31.08.2027