Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Stor del av Stiftelsen för Åbo Akademis stöd på närmare 20 miljoner euro ska främja forskning

Stiftelsen för Åbo Akademi gav stöd på 20,8 miljoner euro till forskning, utbildning och kultur under 2023. Största delen av stödet riktades till Åbo Akademi.

Stiftelsen för Åbo Akademi skriver i ett pressmeddelande att man under 2023 delat ut stöd på 20,8 miljoner euro. Av det utdelade stödet gick 17,5 miljoner euro till Åbo Akademi i form av verksamhetsbidrag, vederlagsfria lokaler, forskningsfinansiering och stipendier. Resterande 3,3 miljoner euro gick till kulturverksamhet och Donnerska institutets verksamhet.

Av Åbo Akademis stöd är två miljoner euro för fortlöpande strategiska satsningar, medan en miljon euro ska finansiera 25 doktorandplatser i fyra år. Dessutom ska 7,5 miljoner euro finansiera Åbo Akademis fyra nya spetsforskningsenheter i fem år.

‒ Det är viktigt att vi understöder strategiska satsningar som bidrar till en ökad konkurrenskraft på lång sikt, säger Lasse Svens, skattmästare vid Stiftelsen för Åbo Akademi.

Man har också gjort en målmedveten satsning på internationell verksamhet och forskning som ska ge Åbo Akademi utökade nätverk och resurser för att konkurrera om internationell forskningsfinansiering, säger han.

Pressmeddelandet kan läsas i sin helhet på svenska och finska här.