Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Forskare tyglar musikens samhälleliga förändringskraft

Ny bok behandlar musikforskningens möjligheter att greppa samhälleliga orättvisor och skapa förändring genom musik.

Musiken som förändringskraft: Manifest för aktivistisk musikforskning har skrivits av sex musikforskare och utkom på svenska den 18 december 2018. Boken har getts ut av Forskningsföreningen Suoni rf som är en förening som bedriver aktivistisk och obunden musikforskning. Föreningen är grundad år 2017 och skribenterna är föreningens medlemmar.

I boken reflekterar författarna över sitt samhällsorienterade forskarskap och illustrerar hur man genom praxisorienterad musikforskning kan kämpa för en samhälleligt och ekologiskt rättvisare värld. Med musik och musikaliska verksamheter kan man initiera samhällsdiskussioner och fungera som en samhällelig förändringskraft.

Genom att studera musikaliska praktiker ur perspektiv som exempelvis belyser jämställdhet eller ekologisk hållbarhet kan man samtidigt förändra verksamheterna i en samhälls- och miljömässigt rättvisare riktning.

Författarna anser att man genom aktivistisk forskning kan förändra exempelvis symfoniorkestrarnas repertoar och göra den mera jämlik ur ett genusperspektiv. Detta skapar både en mera rättvis musikkultur och ett rättvist samhälle.

Andra områden som studeras i boken är musikfestivaler, musikkritik, dj-kultur och klubbmiljöer, forskaren som sakkunnig i radio och tv, musikhistoria och musikundervisning.

Redaktörer: Susanna Välimäki, Sini Mononen och Kaj Ahlsved (stipendieforskare i musikvetenskap vid Åbo Akademi).

Författare: Susanna Välimäki, Sini Mononen, Juha Torvinen, Saijaleena RantanenKim Ramstedt (projektforskare i musikvetenskap vid Åbo Akademi) och Kaj Ahlsved.

Utgivare: Forskningsföreningen Suoni rf, december 2018, 157 sidor.

Boken är en webbpublikation och den och dess pärmbild finns fritt tillgänglig på adressen www.suoni.fi/publikationer

Boken har tidigare publicerats på finska 8.12.2018 med titeln Musiikki muutosvoimana: Aktivistisen musiikintutkimuksen manifesti (red. Sini Mononen & Susanna Välimäki). Den finska versionen utkommer även i en pappersupplaga.