Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Hur var det att växa upp som pojke när du var liten? Vad och vem lekte du med? Vem betraktades som ”en riktig pojke”, när du växte upp? Det är frågor som SLS-forskaren Jakob Löfgren undersöker inom det nya projektet Boys will be boys – en narratologisk studie av mäns berättande om pojkskap i svenskspråkig miljö. Tillsammans med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) samlar Löfgren nu in berättelser om hur det är att växa upp till man i Svenskfinland, både förr och nu.

Under de senaste åren har frågor kring manlighet, pojkskap och maskulinitet lyfts fram i allmänheten. Genom böcker som Mats Söderlunds Göra Män (2015), otaliga tidningsartiklar, dokumentärer som The Mask You Live In (2015) och upprop som #metoo i sociala medier har har olika perspektiv på manlighet aktualiserats. Med projektet Boys will be boys vill Löfgren komma åt berättelser om hur det är och hur det har varit att växa upp som pojke i svenskspråkiga miljöer, och samtidigt nyansera bilden av pojkskap ur ett folkloristiskt perspektiv.

Projektet görs i samarbete med Nordisk folkloristik vid Åbo Akademi och Folklivsarkivet i Lund. Svaren från insamlingen kommer att arkiveras vid Svenska litteratursällskapets arkiv.

Vill du dela med dig av din berättelse? Klicka här.

För mer information, kontakta:

Jakob Löfgren (angående forskningen)
FD, SLS-forskare i folkloristik
+46 7 3595 0069, jlofgren@abo.fi

Bettina Westerholm (angående frågelistan)
Arkivarie, Samlingarna i Helsingfors
09 618 77 578, bettina.westerholm@sls.fi