Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Forskare i Åbo får tillgång till nytt högpresterande beräkningskluster

Åbo Akademi och Åbo universitet tar i bruk en högpresterande nationell datorplattform bestående av 13 sammankopplade kluster. Med hjälp av det nya beräkningsklustret är det möjligt att till exempel genomföra uppgifter med maskininlärning.

Finnish Grid and Cloud Infrastructure (FGCI) är en forskningsinfrastruktur för vetenskapliga beräkningar, finansierad av Finlands Akademi, bestående av 13 sammankopplade beräkningskluster. Av högskolorna i Åbo deltar Åbo Akademi och Åbo universitet i infrastrukturen.

– Anskaffandet av det nya FGCI-beräkningsklustret har i Åbo genomförts i samarbete mellan de två lokala universiteten. Fysiskt ligger anläggningen i Åbo Akademis maskinrum i ASA-byggnaden, medan underhåll och användarstöd sköts gemensamt av universitetens ICT-service, berättar Jan Westerholm, professor i datateknik vid Åbo Akademi.

Svarar på växande efterfrågan

I takt med att mängden data ökar och beräkningsbaserade forskningsmetoder blir vanligare, ökar också efterfrågan på större beräkningskapacitet. Här kompletterar FGCI:s anläggningar till exempel de superdatorer som CSC, Centret för finländsk expertis inom IT, erbjuder. FGCI för beräkningsklustren närmare universiteten och forskarna, och möjliggör ett nära samarbete mellan beräkningsexpertis och forskare.

I och med det nya beräkningsklustret får Åbouniversiteten tillgång till traditionella CPU-beräkningsnoder, men också noder med grafikprocessorer som bland annat kan användas till att beräkna uppgifter inom maskininlärning.

– Naturvetenskaperna har en lång historia av beräkningsbaserad forskning, och till exempel metoder som utnyttjar maskininlärning, men det finns ingenting som utesluter att tillämpningarna kommer också från annat håll. Vi hoppas att den nya teknologin ska utnyttjas av forskare också inom till exempel humanistiska eller samhällsvetenskapliga områden – inom vilken som helst forskning där det behövs beräkningskraft, säger Mats Aspnäs, akademilektor i informationsbehandling vid Åbo Akademi.

– Vi vill framhålla att det här är en service som Åbouniversiteten erbjuder, som är tillgänglig för alla forskare, säger Jan Westerholm.

 Alla som är intresserade av vetenskapliga beräkningar och vill bekanta sig närmare med de möjligheter det nya beräkningsklustret erbjuder är välkomna till lanseringen tisdag 26.11.2019 kl. 14–15 i Natura-byggnaden, Universitetsbacken, föreläsningssal XI.

Mer information: 

Jan Westerholm, professor i datateknik, företrädesvis högeffektiva datorberäkningar med tekniska tillämpningar
tfn +358 46 920 7937
e-post: jan.westerholm@abo.fi

Mats Aspnäs, akademilektor i informationsbehandling
tfn +358 46 920 7983
e-post: mats.aspnas@abo.fi