Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Finska Vetenskapsakademien offentliggjorde stipendiater

Finska Vetenskapsakademien offentliggjorde på måndagen den 9 oktober beviljade anslag för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Sammanlagt beviljade Finska Vetenskapsakademien cirka 560 000 euro från Eino Jutikkalas Fond och Emil Öhmans stiftelse till 27 forskare inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Anslagen beviljades huvudsakligen till doktorandforskare i ett tidigt skede av sin forskning.

Från Åbo Akademi tilldelades Arwen Meereboer, doktorand i filosofi, 26 000 euro från Eino Jutikkalas fond för projektet Ethical Ecologies: Tove Jansson and Sven Nordqvist as an ecocritical approach to ethics.