Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Finlandssvenskarnas mediekonsumtion: Unga nås av nyheter online och sociala medier används i hög grad men oroar

Finlandssvenskarnas konsumtion av public service nyheter ökade under coronaviruspandemin, men hur åldersgrupperna helst tar del av nyheter varierar. Det visar undersökningen ”Den finlandssvenska mediekonsumenten” som utförts av Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi. Undersökningen visar också att användningen av sociala medier är utbredd inom alla åldersgrupper, men att algoritmerna oroar.

Syftet med undersökningen var att kartlägga finlandssvenskarnas nyhets- och mediekonsumtion och deras förtroende för medier. Resultaten visade att unga skiljer sig från de äldre åldersgrupperna när det gäller nyhets- och mediekonsumtion. Över hälften av finlandssvenskarna under 50 år föredrar nyhetsmediernas webbsidor som huvudsaklig nyhetsförmedlare, medan endast 8 procent av de som är 70 år eller äldre vänder sig till webben i första hand. De föredrar fortfarande tv:n och papperstidningen. Var femte finlandssvensk i åldern 18-29 år skulle föredra att i huvudsak få sina nyheter via sociala medier.

– Det är internetgenerationen som växer upp och därför är det här troligen fråga om en generationseffekt, men det kan även finnas drag av livscykeleffekter. Samtidigt kan vi se att sociala medier inte längre bara är de ungas domän, utan användningsgraden är hög hos alla åldersgrupper. Vi ser också att över 80 procent fortfarande läser åtminstone en finlandssvensk dagstidning varje vecka, säger Jenny Backström, forskningsassistent vid Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi.

Finlandssvenskarna anser att sociala medier i princip är bra för demokratin. Till exempel har sociala medier bidragit till att öka medborgarnas politiska medvetande, samtidigt som man som användare upplever sig kunna uttrycka sina åsikter fritt på sociala medier. Nackdelarna med sociala medier är att de i praktiken riskerar leda till polarisering. Användarna är också ordentligt oroade för den yttre påverkan som sammanknippas med sociala medier, till exempel algoritmer som styr, förekomsten av falska nyheter och hatprat.

Resultaten visade också att över hälften av finlandssvenskarna ökat sin konsumtion av public service-nyheter under coronaviruspandemin.

– Det här visar på betydelsen av seriös journalistik i kristider. Yle har en stor betydelse för finlandssvenskarnas medieanvändning och åtnjuter ett mycket högt förtroende. Därefter är förtroendet störst för den finlandssvenska dagstidning som man valt att läsa och lägst för kvällspressen, säger Marina Lindell, forskare vid Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi.

Undersökningen ”Den finlandssvenska mediekonsumenten” är en del av den finlandssvenska medborgarpanelen Barometern, en webbpanel bestående av drygt 4700 svenskspråkiga i åldern 18–85 år från hela landet, inklusive Åland. Undersökningen utfördes genom en enkät i februari 2021 och besvarades av omkring 3300 personer (69 %), felmarginalen är 2 %. Barometern finansieras av Svenska kulturfonden.

Rapporten kan laddas ner på www.barometern.fi.

Mera information:
PM Jenny Backström, forskningsassistent vid Institutet för samhällsforskning, Åbo Akademi
E-post: jenny.e.backstrom@abo.fi

PD Marina Lindell, forskare vid Institutet för samhällsforskning, Åbo Akademi
E-post: marina.lindell@abo.fi