Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Finlandssvenska kvinnors, barns och funktionsnedsattas roll under efterkrigstiden undersöks

Ett nytt projekt ska studera vilken roll kvinnor, barn och personer med funktionsnedsättning hade i arbetet för den finlandssvenska befolkningens hälsa och reproduktion under efterkrigstiden.

Projektet ”Minoritetsvälfärd och reproduktion: professionaliseringen av den finlandssvenska befolkningsfrågan 1945–1990” (MOR) ska genomföras i tre olika delprojekt som handlar om tre centrala finlandssvenska organisationer som arbetar inom fältet för hälsa och reproduktion: Samfundet Folkhälsan i svenska Finland, Svenska befolkningsförbundet i Finland och Kårkulla kommunalförbund.

Forskarna frågar hur den ”finlandssvenska familjen” uppfattades som begrepp och vilka normer som gällde för ideologiska och politiska diskussionerna i efterkrigstidens Finland. De kommer också att undersöka vilken roll kvinnor, barn och personer med funktionsnedsättning tilldelades i den här minoritetsproblematiken.

Utgående från begrepp som minoritetsnationalism, genus och tillhörighetspolitik ska forskarna studera den finlandssvenska befolkningsfrågan under en period av snabb förändring.
Projektet MOR inleds 1.1.2023 och kommer att sysselsätta tre forskare, två är historiker och en sociolog, och leds av FD Hanna Lindberg. Projektet har beviljats 450 000 euro av Svenska litteratursällskapet i Finland för en projekttid om fyra år.

Mera information:
FD Hanna Lindberg
E-post: hanna.lindberg@tuni.fi