Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Finlands Akademi finansierar tre naturvetare vid Åbo Akademi med en dryg miljon

Tre forskare vid Åbo Akademi beviljades finansiering av Finlands Akademis forskningsråd för naturvetenskap och teknik. Emil Vainio och Xiaoju Wang erhöll 438 874 euro var för anställning som akademiforskare perioden 1.9.2020–31.8.2025 och Eleonora Macchia 248 030 euro för anställning som forskardoktor perioden 1.9.2020–31.8.2023.

Emil Vainio forskar vid laboratoriet för molekylärvetenskap och teknik. Titeln på hans projekt är Properties and behavior of deliquescent salts and deposits in biomass and waste thermal conversion – Towards improved efficiency and reliability.

Xiaoju Wang forskar vid laboratoriet för naturmaterialteknik. Han projekt har titeln Sustainable nanocellulose-based bioinks towards diverse material functionalities and therapeutic delivery of bioactive cues (SusCellInk).

Eleonora Macchia forskar i fysik. Titeln på hennes projekt är Protein Detection at the Single Molecule Limit with a Self-powered Organic Transistor for HIV early diagnosis (ProSiT).

De två akademiforskarna erhåller utöver avlöningsbidraget också finansiering för att grunda en egen forskningsgrupp samt för att täcka övriga forskningskostnader. Under den följande femårsperioden har forskningsrådet förberett sig på att finansiera forskningskostnader för de akademiforskare som nu valdes med 8,8 miljoner euro.

– I år fick forskningsrådet många ansökningar som bedömdes hålla en hög internationell nivå. Vi fick ansökningar från nästan alla forskningsområden som vi behandlar”, säger forskningsrådets ordförande Reko Leino, professor i organisk kemi vid Åbo Akademi.

Forskningsrådet uppmuntrade forskardoktorer att etablera växelverkan med olika samhällsaktörer, något som är det särskilt viktigt inom naturvetenskaper och teknik.

– Vid genomgången av ansökningarna var det glädjande att se att forskarna inom naturvetenskap och teknik har skapat goda nätverk redan i början av sina karriärer och att de samarbetar med ledande forskare i sina branscher, säger Leino.

Sammanlagt beviljades finansiering för 22 nya anställningar som akademiforskare och 43 anställningar som forskardoktor.