Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Finlands Akademi finansierar forskning i fysik och oorganisk kemi

Finlands akademis forskningsråd för naturvetenskap och teknik har beviljat finansiering för 20 nya anställningar som akademiforskare. En av dem är Oskar Karlström, projektforskare i oorganisk kemi vid Åbo Akademi.

Karlström beviljas 438 874 euro för projektet Kemirelaterade utmaningar vid förgasning av biomassa och avfall för perioden 2019–2024.

Finlands akademis forskningsråd för naturvetenskap och teknik har också beviljat finansiering för 43 nya anställningar som forskardoktor. En av dessa är Mathias Nyman, forskardoktor i fysik vid Åbo Akademi.

Nyman beviljas 235 150 euro för projektet Laddningsselektiva lager med hög selektivitet baserade på dopade organiska halvledare med en graderad dopningsprofil för tiden 2019–2022.