Skriv här det du söker efter!

Finlands Akademi bidrar till anställning av musikvetare vid ÅA

Finlands Akademi bidrar till anställning av musikvetare vid ÅA

Finlands Akademi bidrar till anställning av musikvetare vid ÅA

Anna-Elena Pääkkölä, forskare i musikvetenskap vid Åbo Akademi, har av Finlands Akademi beviljats 212 468 euro i bidrag för anställning som forskardoktor. Finansieringen ges inom ramarna för projektet Performances of Body and Voice Politics in the Music Videos of Women Indie Pop Musicians in the Nordic Region (NorPopVid) som pågår 1.9.2020–31.8.2023.

Finansieringsbeslutet är taget av Finlands Akademis forskningsråd för kultur och samhälle, i enlighet med rådets målsättning att stödja vetenskapligt lovande självständiga forskardoktorer som befinner sig i en tidig fas av forskarkarriären. I forskningsrådets finansieringsbeslut lades särskild vikt vid hög vetenskaplig kvalitet och den sökandes kompetens, akademiskt och samhälleligt genomslag samt vetenskaplig förnyelse.

Sammanlagt finansierades 31 forskardoktorer. Den totala finansieringen uppgår till cirka 7,4 miljoner euro.