Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Finlands Akademi beviljade 300 000 euro för forskning i nanobioteknologi

Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap, hälsa och miljö har beviljat 299 722 euro i forskningsbidrag till Hongbo Zhang, akademiforskare och biträdande professor i läkemedelsutveckling och diagnostik vid Åbo Akademi för forskningsprojektet ”Målstyrd läkemedelsadministrering av CRISPR/Cas9 för avancerad levercancerterapi genom knockout av genen c-Myc”.

Läs hela projektbeskrivningen här.

Zhang är forskningsledare för Precisionsnanomedicin och diagnostik-gruppen. Gruppen forskar inom området nanobioteknologi, vilket är en tvärvetenskaplig disciplin som sammanför biologi och nanoteknik, med inslag av fysik, materialvetenskap, syntetisk organisk kemi och teknik. Inom det aktuella akademiprojektet avser Zhang att utnyttja tekniken CRISPR/Cas9 genom att utveckla nanobärarsystem för att administrera komplexet målstyrt i kroppen för behandling av en typ av levercancer som hittills ansetts vara omöjlig att behandla.