Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Finländarnas missnöje med hanteringen av pandemin har ökat, visar ny forskning 

Enligt färska resultat från opinionsundersökningen Medborgaropinion utförd av Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi är finländarna nu mer missnöjda med hur pandemin har hanterats i Finland än de var för åtta månader sedan.  

Samtidigt har synen på hanteringen blivit mer polariserad: antingen är man väldigt kritisk eller väldigt positiv.  

Män är överlag mer kritiska än kvinnor och starkt stöd för hanteringen av pandemin finns främst endast bland de äldsta åldersgrupperna.  

Även betyget för olika politiska aktörers agerande under pandemin har sjunkit. Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) framträder även som den som mest delar opinionen i två läger. 

Läs resultatrapporten.

Mera information:

Kim Strandberg, professor i statskunskap, särskilt politisk kommunikation, Åbo Akademi
Tfn: +358 46 921 6595
E-post: kim.strandberg@abo.fi 

Rasmus Sirén, forskningsassistent, Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi
Tfn: +358 50 516 4915
E-post: rasmus.siren@abo.fi 

Kimmo Grönlund, professor i statskunskap, Åbo Akademi
Tfn: +358 50 409 6409
E-post: kimmo.gronlund@abo.fi