Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

FA-finansiering på över en miljon euro till teknikforskning

Tre forskningsprojekt vid Åbo Akademi erhöll finansiering när Finlands Akademis forskningsråd för naturvetenskaper och teknik höll möte den 11 juni. Summan uppgår till sammanlagt drygt 1,1 miljon euro.

Jyri-Pekka Mikkola, professor i teknisk kemi vid Åbo Akademi erhåller 399 546 euro för fyra år, 1.9.2019–31.8.2023, för projektet Uudenlaiset ioninestegeelit edistyksellisissä energiasovelluksissa (fritt översatt till svenska: ”Nya på jonvätskor baserade geléer i avancerade energitillämpningar”). Mikkolas forskning ingår som en del av konsortiet Nigella, som leds av professor Krisztian Kordas vid Uleåborgs universitet.

Tan Phat Huynh, forskardoktor vid forskningsprofilen molekylär process- och materialteknik vid Åbo Akademi, erhöll 513 683 euro. Finansieringen är för fyra år, 1.9.2019–31.8.2023, för projektet ”Särskiljning av multipla metabolit-biomarkörer i urin med hjälp av en elektronisk tunga – Konceptvalidering av en icke-invasiv och tidig diagnos av bröstcancer”.

Oskar Karlström, projektforskare i teknisk kemi, erhöll 208 777 euro för projektet Chemical challenges in gasification of biomass and waste (fritt översatt till svenska: ”Kemiska utmaningar i förgasning av biomassa och avfall”). Finansieringen är för tre år, 1.9.2019–31.8.2022, och är ett inledande bidrag för forskningskostnader som kompletterar det femåriga bidrag för anställning (knappt 439 000 euro) som Karlström fick i maj.