Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Evenemanget ABOAGORA: Fire glöder snart – Anmäl dig senast 11 augusti

Det tioåriga konst- och vetenskapsevenemanget ABOAGORA handskas med elden i augusti. Till evenemangets huvudartister hör författaren Rosa Liksom och sångerskan och låtskrivaren Astrid Swan.

Evenemanget ABOAGORA: Fire sammanför forskare, konstnärer och publik kring det sprakande temat eld då det tre dagar långa symposiet ordnas i Sibeliusmuseet på Biskopsgatan i Åbo och som online-evenemang den 18–20 augusti 2021.

Eldtemat är en fortsättning på den femåriga temahelheten Five Rings (jord, vatten, eld, vind och tomhet) som inleddes år 2019. Temat har sin utgångspunkt i den japanska filosofen Miyamoto Musashis verk The Book of Five Rings (Go Rin no Sho, 1645). Symposiet granskar eldens mångtydiga natur bland annat ur kulturforskningens, naturvetenskapernas, litteraturens, bildkonstens, musikens och den performativa konstens perspektiv. Elden är ett oberäkneligt element som förstör naturen men också skapar nytt. Samtidigt ger den värme i hemmen, är ett viktigt arbetsredskap och ett bildligt uttryck för känslor, från kärlek till ursinne.

I år ordnas evenemanget för andra gången i hybridform. Deltagande är möjligt antingen på plats i Sibeliusmuseet eller på distans. Enligt gällande coronarestriktioner kan 50 personer delta i Sibeliusmuseet med säkra avstånd. Deltagarna meddelas om eventuella förändringar på grund av coronaviruspandemin före evenemanget.

Öppna föreläsningar och framträdanden

ABOAGORA är ett årligen återkommande internationellt vetenskaps- och konstevenemang. Programmet består av AGORA-evenemang som är öppna för allmänheten och därtill olika programpunkter som sammanför konstens och vetenskapernas arbetssätt och synvinklar.

Årets huvudtalare, eller agorister, är fem till antalet. Onsdagen den 18 augusti talar den Finlandiabelönade författaren och konstnären Rosa Liksom om förändringarna i det mänskliga förhållandet till naturen och författarens roll i den pågående miljökrisen.

Senare på kvällen uppträder sångerskan, låtskrivaren, forskaren och författaren Astrid Swan tillsammans med Hanna Meretoja, professor i allmän litteratur vid Åbo universitet och ledare för forskningscentret SELMA. Astrid Swan framför ny musik från albumet D/other som släpps i höst. Därtill diskuterar Swan och Meretoja i lägereldens anda bland annat den osäkerhet som väcks i samband med sjukdom, moderskap, böcker och forskarkarriär.

Forskaren, författaren och redaktören Mia Rönkä under ABOAGORA 2020. Foto: Pekko Vasantola.

Torsdagen den 19 augusti uppträder Jules Rochielle Sievert, konstnär, aktivist och konstnärlig ledare för NuLawLab-enheten i Boston (Northeastern University School of Law), som via distansuppkoppling talar om kreativa sätt att kombinera juridik, konst och samhällsengagemang.

Den sista AGORA-föreläsningen ges från Australien fredagen den 20 augusti. David Bowman (University of Tasmania), ledande professor i eldens geografi (pyrogeography), samtalar om hur eld formar världen och påverkar människoarten.

Andra framträdanden granskar eldtemat bland annat genom Åbo brand, Islands vulkaner, europeiska spårvagnar och esoterism. Under symposiet visas också ett animationsverk som skapats i samarbete mellan Cecilia Sahlgren, professor i cellbiologi vid Åbo Akademi, och animationskonstnären Antonia Ringbom. Vi får också höra hur elden sammanför ingenjörer och keramiker i deras arbete.

Det första ABOAGORA-symposiet ordnades år 2011 då Åbo utnämnts till europeisk kulturhuvudstad. Åbo firar nu tioårsjubileet av kulturhuvudstadsåret och ABOAGORA: Fire förverkligas som en del av jubileumsårets program.

Hela programmet och anvisningar för registrering hittas här: aboagora.fi.

ABOAGORA förverkligas som ett samarbete mellan ämnet kulturhistoria vid Åbo universitet, Donnerska institutet vid Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo Akademi och Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola. Evenemanget finansieras av Kone-stiftelsen och Svenska kulturfonden samt i år även av William Thurings stiftelse. Som finansiella garanter för evenemanget fungerar Åbo universitet, Åbo Akademi och Stiftelsen för Åbo Akademi.

Bilder för medierna:

ABOAGORA: Fire-reklambild. Foto: Pekko Vasantola, grafisk design Frida Backman.

Sångaren Lubena Nova och pianisten Ville Vihko under ABOAGORA 2020. Foto: Pekko Vasantola.

Mera information:

Malla Lehtonen, planerare
tfn: 050 570 4017
e-post: aboagora@utu.fi