Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Europaforums program har kompletterats

Hela programmet för Europaforum 2022 har offentliggjorts. Temat för evenemanget, som ordnas för femte gången i Åbo den 24–26 augusti, är Finlands och EU:s ställning som en del av den föränderliga internationella ordningen. Experter, beslutsfattare och allmänheten bjuds på ett högklassigt program under tre dagar där talare är ministrar, Europaparlamentariker och toppexperter inom vetenskap, ekonomi och politik.

I den snabbt förändrade världssituationen svarar Europaforum igen på det aktuella behovet av en Europadiskussion och samlar människor från olika delområden i samhället. Vid sidan av den rådande världssituationen vänder man även blickarna mot framtiden, eftersom man under forumet också lyssnar till ungdomarnas tankar om morgondagens Europa. 2022 är Europeiska unionens ungdomsår och det syns i Europaforums program.

– Europaforum lättar på trycket i samhällsdebatten när Finland förbereder sig för riksdagsval, en ny ekonomisk omvälvning och medlemskapet i Nato. I Åbo diskuteras Finlands riktning. Genom diskussion hittar man höstens politiska stämning och riktning för ekonomin, säger arbetslivsprofessor Anders Blom, ordförande för Europaforum i Åbo rf.

Europaforumet genomförs som ett hybridevenemang. Den stora allmänheten kan bland annat delta i forumet via plattformen för virtuella evenemang samt under Speakers’ Corner på Hansatorget, som ordnas för första gången. Om coronasituationen tillåter är det också möjligt att delta på plats vid teatern och Marina Palace genom att anmäla sig till forumet på förhand. Mera information om detta kommer i augusti.

Diskussion om utrikes- och säkerhetspolitik samt den europeiska ekonomin

Europaforum har i år över 40 separata arrangörer med över trettio programavsnitt. Under tre dagar utlovas diskussioner om det förändrade utrikespolitiska läget både nationellt och internationellt. Evenemanget är uppbyggt kring dagliga teman. Talare är bland annat toppolitiker som statsminister Sanna Marin och Åbo Akademi-alumnen, undervisningsminister Li Andersson, samt Europaparlamentariker, forskare, professorer och experter, samt medlemmar från ungdomsorganisationer.

Onsdagen den 24 augusti tillägnas forskningsdata, varvid man under ledning av universiteten diskuterar bland annat det europeiska samarbetet, läkemedelsutvecklingen och samhällets resiliensförmåga. Det utlovas också ett klimatforum samt ett seminarium som utvärderar utvecklingen av arbetsmarknadssystemet. Skärgårdshavets skyddsprojekt presenteras också.

Torsdagen den 25 augusti är temat Europa i världen, det vill säga vilken EU:s globala roll är särskilt i ekonomin. I anförandena lyfts bland annat den gröna övergången samt utvecklingen av den internationella handeln och konkurrensen fram, samt vilken roll de unga har i det föränderliga EU-beslutsfattandet.

Fredagen den 26 augusti är temat Finland i Europa. Under dagen hålls ett utrikes- och säkerhetspolitiskt seminarium på toppnivå samt en EU-politisk statsministerutfrågning, där fyra partiledare diskuterar EU:s nuläge samt framtiden och den kommande regeringens Europapolitik. Det europeiska ungdomsåret syns i en paneldebatt om könsminoriteters och sexuella minoriteters rättigheter och delaktighet i Europa.

Logo för Europaforum

Under fredagens öppna evenemang Speakers’ Corner i Hansakvarteret diskuteras energi och grön övergång, utrikes- och säkerhetspolitik samt en paneldiskussion om ungdomars mentala hälsa.

Europaforums huvudsakliga evenemangsplatser är Radisson Blu Marina Palace, Åbo stadsteater, Hansatorget och forumets egen plattform för virtuella evenemang. Deltagandet är öppet för alla på den virtuella evenemangsplattformen och på publikevenemanget som ordnas vid Hansatorget.

På evenemangsplattformen visas alla forumets program som direktsändningar. Direktsändningarna har simultantolkning på finska-engelska-finska.

Till dessa live-evenemang kan man skicka frågor och kommentarer via chatten på plattformen för virtuella evenemang samt på Twitter. Diskussionerna spelas in och det är möjligt att se dem senare på YouTube.

Sikta in dig på Europas framtid och kom med på Europaforumet 24–26.8.2022 via adressen europeforum.fi!